19Június2024

Ön itt van: Kezdőlap Nem besorolt A Zöldépítési Innovációs Klaszter küldetése

A Zöldépítési Innovációs Klaszter küldetése

Zöldépítési Innovációs Klaszter

Green Building Innovation Cluster

'Mission' von ZEIK

Mission of ZEIK

A Zöldépítési Innovációs Klaszter szakmai küldetése, hogy élenjáró szerepet töltsön be a magyar zöldgazdaság kiépülésében, aktívan hozzájáruljon az ehhez szükséges műszaki-technológiai, társadalmi-közösségi gyakorlat megváltozásához egy új társadalmi-gazdasági paradigmaváltás kialakításához.

The professional mission of Green Building Innovation Cluster is to perform a leading role in the development of green economy in Hungary, and to contribute actively in the required technical-technological, social change needed to form a shift in the social-economic paradigma.

 

A Zöldépítési Innovációs Klaszterküldetését alapvetően meghatározta a 2008-2011 évi, a világ építésgazdaságát leginkább sújtó sok évre elhúzódó válság, amely végképp megerősítette, hogy a gazdaságok megújulásának alapját az ÖKO, a zöld, cselekvésre, az energia hatékonyságra épülő fenntartható fejlődés képezheti.

The mission of Green Building Innovation Cluster was determined by the economic crisis of 2008-2011, which had a great impact on the world’s building-econmy, and utterly enforced the progress in ECO, green and energy efficiency based sustainable growth could be the scource of economic change.

A Zöldépítési Innovációs Klaszterjogutódja az ÖKO Közösségek a Fenntartható Fejlődésért induló klaszternek, amely 2009-2011 között végezte klaszteralapozó munkáját. A Zöldépítési Innovációs Klaszterés tagjai szoros szakmai kapcsolatot tartanak fenn a Magyar Építésügyi Technológiai Platformmal.

The Green Building Innovation Cluster is the legal successor of ECO Communities for Sustainable Progress cluster, with cluster establishment work from 2009 to 2011. The Green Building Innovation Cluster and it’s members are in close collaboration with the Hungarian Construction Technology Platform.

A Zöldépítési Innovációs Klaszterszakmai tevékenységét, a klaszter innováció iránt elkötelezett tagjainak a 2013-2015, illetve a 2015-2017 évekre szóló stratégiája rögzíti.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter 2015-2017 évekre szóló Klaszter Stratégiája a következő projektrendszereket tartalmazza:

 1. Fókuszterület
  Zöldépítési folyamatok informatikai rendszereinek fejlesztése
  1. Termék, szolgáltató csoport
   Zöldépítés, kivitelezés szervezés, irányítás informatikai támogatása
  2. Zöldépítési informatikai adatbázisok, szoftverek, képzési dokumentumok
 2. Zöldépítési anyag és technológiák fejlesztése
  1. Zöldépítési anyagok, technológiák fejlesztése
  2. Energia hatékony, zöld útburkolat fejlesztése
 3. Zöldépítési szabályozó rendszerek és zöldépítési laborrendszerek fejlesztése
  1. Zöldépítési szabályozó rendszerek fejlesztése
  2. Zöldépítési vizsgáló, minősítő laborrendszerek fejlesztése
 4. Zöldépítési ÖKO közösségi és bemutató mintaház rendszerek fejlesztése
  1. Zöldépítési bemutató mintaház rendszerek fejlesztése
   Zöldépítési, ÖKO közösségi pályázati rendszerek, ÖKO közösségű minta projektek kialakítása, megvalósítása (zöld városrész mintaprojektek)

The professional activities of Green Building Innovation Cluster and it's members are summarized in  the innovation strategy of the cluster for 2013-2015.

The Green Building Innovation Cluster’s accreditation process for 2013-2015 involves the following Cluster strategy, focused sections, product and supply groups:

 1. Focused sections: The development of green building IT systems:
  1. Product orientated IT support of green building, construction organization and supervising
  2. Informatic databases, softwares, training on green buildings
 2. Development of green building materials and technologies
  1. Development of green building materials and technologies
  2. Development of energy efficient green pavements
 3. Development of green building regulation- and laboratory systems
  1. Development of green building regulation systems
  2. Development of green building analyzing and qualifying laboratory systems.
 4. Development of green building ECO communities and exhibitional case study
  1. Development of green building exhibitional case study house systems
  2. Configuration and realization of green building, ECO communal competition systems and ECO communal case studies (green urban sample projects).

A Zöldépítési Innovációs Klaszterműködése során elsődleges fontosságúnak az akkreditáció alapjának tartja:

 • A klaszter nyújtotta szinergikus hatások érvényre juttatását tagok és a klaszter egészének üzleti, innovációs potenciáljának növelésének megvalósítását,
 • A konkrét projekt generálást, megvalósítását szolgáló együttműködések létrehozását, igazgatási intézményekkel, vállalkozásokkal, társszervezetekkel hazai és nemzetközi téren egyaránt.

A Zöldépítési Innovációs Klasztertevékenységét az előzőek jegyében folyamatosan alakítani, fejleszteni kívánja.

 

The primary objectives of the Green Building Innovation Cluster's accreditation:

 • Enforcement of the synergistic effects, the enforcement of the growth of potential in business and innovation of cluster and it's members
 • Cooperation with leading institutions, enterprises, cooperative organizations on national and international level, in order to generate and realize specific projects within our scope of interest.

The future activities of Green Building Innovation Cluster are to be formed and developed according to these objectives.