23Április2024

Ön itt van: Kezdőlap Tagok – Szervezet Klaszter szervezet Klaszter szervezeti, működési ismertető

Klaszter szervezeti, működési ismertető

A Zöldépítési Innovációs Klaszter mint akkreditált innovációs szervezet együttműködés legfőbb szerve a Klaszter Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik.

A klaszter szakmai, vezetési tevékenységét a Klaszter Bizottsági Elnök és a Klaszter Bizottság látja el.

A klaszter menedzsment feladatait az Invorg Befektetési, Tanácsadó és Szervezési Zrt. látja el, amelynek Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zrt-re (ZEIK-T Zrt.) történő előkészítése megkezdődött.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter akkreditálását követően szervezeti működését a hatékonyság növelése, a hazai és külföldi EU-s és más pályázatok figyelembevételével fejleszti tovább.

 

 

A Zöldépítési Akkreditált Innovációs Klaszter  

Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata

a 2013. június 24-i Közgyűlésen elfogadott változásokkal

egységes szerkezetben

 I.       Általános elvek

Az ÖKO közösségek Zöldépítési Innovációs Klasztere olyan az energiatakarékos ÖKO építési komplex eljárások magyarországi, nemzetközi elterjesztésével, az ehhez szükséges tervezési, szolgáltatási, oktatási, k+f, kivitelezési, eszköz-előállítási tevékenységek végzésével, valamint  szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, vagy ebben érdekelt természetes és jogi személyek hálózata, akik ezen tevékenységüket profit-orientált vagy non-profit alapon végzik. A klaszter egyenrangú klasztertagok együttműködő tömörülése, amelyet az Alapítók a klaszter létrehozását célzó Együttműködési megállapodás aláírásával alapítottak meg, és amelyhez az alapítás óta újabb vállalkozások és szervezetek csatlakoztak.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter 2013. január 11-én hivatalosan megkapta az „Akkreditált Innovációs Klaszter” címet.

 II.      A klaszter célja

 • a klaszter tagok tevékenységének elősegítése, az energiatakarékos öko építéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása területén működő szervezetek önkéntes együttműködési hálózatának kialakítása, az értéklánc szereplőinek összehangolt tevékenységének elősegítése,
 • a vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása, illetve meglevő együttműködésük hatékonyságának növelése,
 • a befektetői tőke fogadóképességének javítása, hatékony együttműködési rendszer kialakítása,
 • a klaszteren belüli szolgáltatásnyújtás folyamatának elősegítése és felgyorsítása.
 • a klaszter céljai szolgáló, egyedi tagvállalati és közös klaszter szintű projektek megvalósítása.

  III.     A klaszter alaptevékenységei

 • A klaszteren belül meglévő igények és képességek hatékony közvetítése az együttműködési hálózaton belül és kívül
 • Közös PR, ügyfélkapcsolati és marketing, piacszervezési tevékenység ellátása
 • Benchmarking a klaszter, a tagok üzleti-működési tapasztalatait feldolgozó klub működtetése
 • Szakmai protokollok kidolgozása
 • Külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében webportál tervezése és működtetése
 • A klaszter céljait szolgáló közös pályázatok kidolgozása
 • Szervezési és információs feladatok ellátása
 • Hazai és nemzetközi jó gyakorlat összegyűjtése eddigi hazai és nemzetközi példák alapján
 • Mintaszámítások, mintaprojektek
 • Monitoring programok támogatása, eredményeinek terjesztése
 • ÖKO tervezési módszerek terjesztése
 • Közös hazai és nemzetközi pályázatok készítése
 • Konferenciák szervezése
 • A klaszter tagok közötti információáramlást elősegítő adatbázisok kialakítása
 • Közös képzések szervezése.

A klaszter tagjaira nézve további jogi, kötelezettségeket nem állapít meg, de elvárja azon morális elvek, igazodási irányok és cselekvési vezérfonalak megtartását és követelését, amelyeket állásfoglalásaiban fogalmaz meg.

A klaszter közössége a demokratikus döntéshozatal szabályai szerint maga határozza meg a klaszter közösen vállalt értékeit, működése szabályait, és azt, hogy kit fogad be a közösségbe, és kit tekint erre alkalmatlannak.

 IV.    A klaszter tagjai

          1. Alapításkori tagok

Kutatóhelyek, szervezetek, természetes személyek

 • Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
 • Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.,
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar,
 • IPE- Ipari Parkok Egyesület

Tagvállalatok

 1. Belső Udvar Bt.,
 2. Baumix Kft.,
 3. Graphisoft CAD Stúdió Kft.,
 4. HOR-BER Kft.,
 5. KÉSZ Holding ZRt.,
 6. METeOR Bt.,
 7. Naplopó Kft.,
 8. Óbuda ÁMTI Kft.,
 9. Óbuda Újlak ZRt.,
 10. Puskás Művek Kft.,
 11. Primordial Económia ’97 Kft.,
 12. Tectum Kft.,
 13. Rockwool Hungary Kft.,

 2.  Jelenlegi tagok

Klaszter szervezetek

 1. Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar
 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem, Építésmérnöki Kar
 3. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
 4. Magyar Ingatlan Tanács
 5. Magyar Építőanyagipari Szövetség
 6. IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület
 7. Harmonium Egyesület
 8. Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
 9. Homo Eocologicus Alapítvány

 Klaszter tagvállalatok

 1. Belső Udvar Építész Iroda Kft.
 2. Primordial Kft.
 3. Óbuda Újlak Zrt.
 4. CAD Stúdió Kft
 5. HORBER Kft.
 6. Óbuda Általános Mérnöki Tervező Iroda Kft.
 7. BritTech Üzleti Tanácsadó Kft. 
 8. IsoTeQ Magyarország Kft.
 9. Masterplast Nyrt.
 10. Baumit Kft
 11. ÖKO 2002 Kft.
 12. CEMKUT Kft.
 13. CIGLE FÉSZEK Szociális Szövetkezet
 14. FÉ-SZEK HÁZ Nonprofit Kft.
 15. PentAKlíma Kft.
 16. GreenSolar Equipment Manufacturing Kft.
 17. Helio Active Rendszerintegrátor Kft.
 18. Learning Innovation Kft.
 19. Investment 2000 Bt.
 20. Corvinus Credit Consulting Kft.
 21. POLIFARBE Kft.
 22. Masterfoam Kft.
 23. Masterplast Kft.
 24. DESIGN UTCA Kft.
 25. ezTrade Kft.
 26. Prímakolor Kft.
 27. Demeter Anna egyéni vállalkozó
 28. 3T CASA Építész Kft.
 29. KESHO Kft.
 30. Lartech-Maestro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 31. BEKBER Villamos Hálózat Építő és Beruházó Kft.
 32. DFT Hungária Kft.
 33. Foton Kft.
 34. Inno-Comp Kft.
 35. CE Glass Zrt.
 36. CE Glass 1989 Kft.
 37. CE Glass Classic Kft. 
 38. Kelet Trans Kft.

Klaszter együttműködő partner szervezetei

Klaszter együttműködő partner vállalatai

 • KÉSZ Holding Zrt.
 • Colas Hungária Zrt.

 

 V.     A klaszter tagjai

A klaszter szervezet nyitott, ahhoz a szakmai és eljárási feltételek betartásával bárki csatlakozhat, aki elfogadja a klaszter Alapító Okiratát, és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat.

 VI.    Tagsági jogviszony keletkezése

A klaszter tagja az a természetes vagy jogi személy lehet, amely belépési szándéknyilatkozatát a Klaszter Bizottság elfogadta és a következő rendes éves Klaszter Közgyűlés megerősíti.

 A felvételre jelentkezők szándékát a Klaszter Elnökség egyezteti. A belépni szándékozó partner tagsági viszonya a döntés időpontjára visszaható hatállyal, a Belépési Szándéknyilatkozatra rávezetett Elfogadó záradék aláírásával keletkezik. Ezáltal a klaszter teljes jogú tagjává válik.

A klaszter tagjai a tagjegyzékben és az adatbázisban róluk nyilvántartott információkban bekövetkezett változásokat, a változást követően 1 hónapon belül bejelentik.

 VII.   A tagok jogai

A tagok joga:

 • A klaszter éves közgyűlésén való részvétel és döntés;
 • A klaszter vezetőinek megválasztása;
 • A klaszter programjaiban való részvétel a tagokat megillető kedvezmények figyelembe vételével;
 • Hivatalos és céges irataikon, honlapjukon a Öko Közösségek Zöldépítési  Innovációs Klaszter logója  és a klaszter tagságra vonatkozó információ megjelenítése.

A tag jogait mindaddig nem gyakorolhatja, amíg a Klaszterrel szemben lejárt határidejű tagdíj tartozása van.

 VIII.  A tagok kötelezettségei

A tagok kötelezettségei:

 • A klaszter Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.
 • A Közgyűlés által meghatározott mindenkori éves tagdíj előírt módon történő megfizetése. A tagdíj teljesíthető az előírt összegű díj befizetésével, vagy a Klaszter Elnökség döntése alapján szolgáltatás nyújtással.

 IX. Klaszterszolgáltatási díj

A Klaszter gazdasági társasági tagjai számára klaszter szolgáltatási díj megfizetését íjra elő, a klaszter nem vállalkozási szervezeti számára tagdíjat ír elő.

A klaszterszolgáltatási díj, a tagdíj a klaszter menedzsment társaságot illeti meg.

A klaszter szolgáltatási díj a klaszter tagvállalatok esetében az éves korrigált (az iparűzési alapját képező árbevétel, mínusz az export árbevétel) nettó árbevétel egy ezreléke, de maximum évi 800 ezer Ft, minimum 80 ezer Ft, klaszter tag szervezetek esetében a klaszter tagdíj éves összege 80 ezer Ft.

A klaszterszolgáltatási díjat negyedévi egyenlő részletekben kell megfizetni a következő ütemezés szerint:

 • I. negyedév esetében: tárgyév június 30-ig,
 • II. negyedév esetében: tárgyév szeptember 30-ig,
 • III. negyedév esetében: tárgyév december 31-ig,
 • IV. negyedév esetében: tárgyévet követő március 31-ig

befizetési határidővel történik. Első alkalommal a 2010 évi éves beszámoló alapján 2012. március 31-ig.

A klaszter szolgáltatási díj felhasználásáról a klaszter menedzsment társaság a tárgyévet követő június 30-ig tartozik tételes elszámolással a Klaszter Közgyűlésnek.

A klaszterszolgáltatási díjat, tagdíjat nem fizető klaszter tagot, a klaszter menedzsment társaság 30 napos késedelmet követően felszólítja a klaszter szolgáltatási díj megfizetésére. Féléves klaszter szolgáltatási díj megfizetés elmulasztása, a klaszter tagság automatikus megszűnését eredményezi. Ezt a Klaszter Elnökség regisztrálja.

 X. Titoktartási kötelezettség

Jelen dokumentum mellékletében rögzített Titokvédelmi Szabályzat szerint.

 XI. Szellemi tulajdonjog védelme

Jelen dokumentum mellékletében rögzített Szellemi Tulajdonjogvédelméről szóló Szabályzat szerint.

 XII. Iratok kezelése

Jelen dokumentum mellékletében rögzített Iratkezelési Szabályzat szerint.

 XIII. ­ A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

 • természetes személy esetén a tag halálával,
 • vállalkozás esetén a vállalkozás megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a klaszter szabályzat be nem tartásával.

 Bármely klasztertag jogosult kiválni a klaszterből a Klaszter Elnökséghez intézett nyilatkozattal.

Ha a klaszter tag a klaszter alapcéljait érintően súlyosan vét, akkor a Klaszter Elnökség kizáró állásfoglalást hozhat, amelyet a Klaszter Közgyűlésnek kell megerősítenie. A kizárás csak a klaszteren belül nyilvános. A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

Kizárás esetén a tagot a Klaszter Elnökség törli a tagjegyzékből. Ha valamely kizárt tag a kizárás után visszaél a volt tagságával, akkor kizárását az üzleti közvéleménnyel is tudatni kell.

 XIV. A klaszter vezetése és irányítása

A klaszter szervezeti rendje:

 • A klaszter legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés tagja a klaszter valamennyi tagja.
 • A klaszter vezetéséhez kapcsolódó feladatokat két közgyűlés között a Klaszter Elnök és a Klaszter Elnökség látja el.
 • A Klaszter Menedzsment Társaság feladatait a Klaszter Elnökség által javasolt és a Klaszter Közgyűlés által elfogadott gazdasági társaság látja el.

 

XV.   Klaszter Közgyűlés

A klaszter legfelsőbb állásfoglaló intézménye bármely, a klasztert érintő kérdésekben a Klaszter Közgyűlése. A közgyűlésen minden tag részt vehet, véleményt nyilváníthat, és befolyásolhatja a legmagasabb szintű állásfoglalást, a Közgyűlési állásfoglalást. A Klaszter Közgyűlés megtartható személyes részvétellel, illetve elektronikus támogatással.

A Klaszter Közgyűlés összehívását kezdeményezheti az Elnök, a Klaszter Elnökség, a tagok tíz százaléka. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a részt vesz. Abban az esetben, ha az eredeti közgyűlési időpontra a jelenlévő tagok száma (felhatalmazásokkal együtt) nem éri el a tagság 50%-át, a közgyűlés az eredeti időpontnál 30 perccel később, a jelenlévők létszámára tekintet nélkül, érvényesen tartható meg. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A tárgyalt témában vita után nyílt szavazással a jelenlévők egyszerű többsége által megszavazott állásfoglalást hozza. Elektronikus közgyűlésen az állásfoglalás az elektronikusan leadott szavazatok többsége alapján születik. A közgyűlést az elnök vagy a résztvevők többsége által megválasztott klaszter tag vezeti le. A közgyűlés szervezése, a jegyzőkönyvvezetés, a technikai lebonyolítás a Klaszter Menedzsment Társaság feladata.

 XVI.  Klaszter Elnökség

A klaszter 9-11 fős Klaszter Elnökséget hoz létre élén az Elnökkel. A Klaszter Bizottság megbízása három évre szól. A Klaszter Elnökség a Klaszter Közgyűlés felhatalmazásával és a felhatalmazás keretein belül a Klaszter Közgyűlések között ellátja a közgyűlés funkcióit és állásfoglalásokat fogalmaz meg. A Klaszter Elnökség Elnöke képviseli a klasztert.

A Klaszter Elnökség összehívását az Elnök, legalább két bizottsági tag kezdeményezheti a téma megjelölésével. A kezdeményezőnek, illetve bármely más résztvevőnek joga van a Klaszter Elnökség elé az álláspontját írásban előterjeszteni. A Klaszter Elnökség ülése személyes részvétellel, vagy elektronikus úton, elektronikus szavazással is megtörténhet. Érvényes bizottsági üléshez legalább 3 tag részvétele szükséges. A Klaszter Elnökség a tárgyalt témában vita után nyílt szavazáson, a jelenlevők egyszerű többsége által megszavazott állásfoglalást hozza. A Klaszter Elnökség ülését az Elnök, vagy a résztvevők többsége által megválasztott bizottsági tag vezeti le. A Klaszter Elnökség szervezése, a jegyzőkönyvvezetés, a technikai lebonyolítás a Klaszter Menedzsment Társaság feladata.

Klaszter Közgyűlés évente felülvizsgálja a Klaszter Elnökség mandátumát. A tisztújító Közgyűlés összehívását a Klaszter Elnöke kezdeményezi.

Minden közgyűlési, vagy elnökségi állásfoglalás a tagok számára nyilvános és azt azonnal közzé kell tenni elektronikus úton. Az állásfoglalások meghozatalakor az állásfoglalók dönthetnek úgy is, hogy az a külvilág számára is nyilvános.

A Klaszter Elnöke:    Karikás György

A Klaszter Elnökség tagjai állandó meghívottjai:

 1. Ács Balázs – Masterplast Nyrt.
 2. Széman György – Homo Eocologicus Alapítvány
 3. Illy Gábor – Baumit Kft.
 4. Bojtor Gyula – Foton Kft.
 5. Torma Péter – Inno-Comp Kft.
 6. Szabó Antal – PoliFarbe Kft.
 7. Kálmán Péter – Óbuda Újlak Zrt.
 8. Németh László – SzÖSzOV
 9. Szép István – PentA Klíma Kft.
 10. Süveg Tiborné – CIGLE FÉSZEK Szociális Szövetkezet

Állandó meghívottak:

 1. dr. Becker Gábor – BME
 2. dr. Makovényi Ferenc – SzIE-Ybl Miklós
 3. dr. Sztranyák József – MIT

A Klaszter Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 éves időtartamra választja meg.

 XVII. A Klaszter Elnöke

Az Elnököt első alkalommal az Alapítók, később a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra.

Az elnök joga és feladata:

 • a klaszter önálló képviselete
 • az Elnökség szükség szerinti összehívása
 • a Közgyűlés összehívása
 • az éves munkaterv és költségvetési terv, illetve az azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése.

A Klaszter Elnökét jelen Közgyűlést követő három évre havi maximum 200 ezer forint díjazás illeti meg.

 XVIII. A Klaszter Menedzsment Társaság

A klaszter munkaszervezete, amely a Klaszter Bizottság javaslata, a Klaszter Közgyűlés döntése alapján működik

A Klaszter tagjai a klaszter menedzsment funkciók ellátására az Invorg Befektetési, Tanácsadó és Szervezési Zrt-t kérik fel.  A megbízás időtartama 3 év.

A Klaszter Akkreditációjára tekintettel, a klaszter pályázati kötelezettségnek megfelelően, az Invorg Zrt. átalakításával klaszter projekt társaság kerül kialakításra 2013. szeptember 30-ig Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság (ZEIK-T Zrt.) néven.

A Klaszter Menedzsment Társaság főbb stratégiai feladatai:

 • a „Zöldépítési Akkreditált Innovációs Klaszter” teljes körű szervezése, menedzselése;
 • a klaszter tagvállalatok teljes körű innovációs tevékenységének támogatása;
 • a hazai és a közvetlen EU-s pályázatokon való részvétel, a pályázati projektek menedzselése;
 • a zöldépítési akkreditált innovációs klaszter interaktív – a szakma és a fogyasztók számára szóló – informatikai portál kidolgozása működtetése;
 • a klaszter benchmarking, a klaszter, a tagok üzleti-működési tapasztalatait feldolgozó klubjának létrehozása, működtetése,
 • szakmai rendezvények szervezése, megtartása,
 • kapcsolattartás, a klaszter tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás,
 • a klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.),
 • a klaszter levelezésének kezelése, iratainak tárolása,
 • a klaszter honlapjának működtetése,
 • a klaszter-tagok adatbázisának elkészítése és karbantartása,
 • egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása,
 • beszámolási kötelezettség az Elnök, a Klaszter Elnökség felé.

 A ZEIK-T Zrt. fő funkciói:

 • a stratégia eredményes végrehajtása,
 • az innováció, a piac közeli K+F tevékenység és az ezzel összefüggő projekt támogatási hitelforrás szervezése,
 • a több klasztertag együttes piacra lépését szolgáló üzleti potenciálbővítést eredményező szervező, menedzsment feladatok,
 • a külpiacra lépést, a nemzetközi együttműködést, a klaszter rendezvények szervezése, a klaszter kommunikációt, a klaszter informatikai szolgáltatásait támogató feladatok.

A projekt menedzsment társaság vezetőjét jelen Közgyűléstől számított 3 éves időtartamig max. 200 ezer forint összegű díjazás illeti meg. 

 Záró rendelkezések

Jelen Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat az ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter folytatását jelentő 2013. június 11-től Akkreditált Innovációs Klaszterként működő „Zöldépítési Innovációs Klaszter” 2012. január 01-től történő indítással a tagok:

 • 2012. február 28-i Közgyűlési aláírásaival,
 • 2013. június 24-i – a két időszak közötti új tagok – aláírással

együtt a 2013. június 24-i közgyűlés napjától lép életbe.

Budapest, 2013. június 24.