04Október2023

Ön itt van: Kezdőlap Klaszterstratégia Klaszter történet A Zöldépítési Innovációs Klaszter története

A Zöldépítési Innovációs Klaszter története

List der Mitglieder von ZEIK

 

Memberlist of ZEIK

 

A Zöldépítési Innovációs Klaszter jogelőd szervezete az „ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért” tárgyú építőipari induló klaszter 2008 év IV. n. évben jött létre 17 vállalkozásból, kutatási, oktatási, szolgáltatási szervezetből. Az induló klaszter 2009-ben eredményesen vett részt a KMOP-1.5.2-2008 „Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése pályázaton”. 

A klaszter tagjai már a benyújtott pályázat időszakában határoztak arról, hogy elsődlegesen innovációs tartalmú tevékenységüket az előírt két éves működést követően akkreditáltatni kívánják és „Zöldépítési Akkreditált Innovációs Klaszter” néven kezdik meg az eredményes akkreditációs pályázatot követő munkájukat.

Az ÖKO építési klaszter, amelynek taglétszáma időközben 28-ra növekedett, 2011. III. n. évben szakmailag, pénzügyileg eredményesen teljesítette az induló klaszter működési szakaszát és számolt el a Pro Régió Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel 2012. I. n. évben.

Az induló ÖKO építési innovációs klaszter főbb szolgáltatásai a következők voltak:

–     Kutatás-fejlesztés, innovációs téma körében:

 • a közvetlen brüsszeli támogatású feladatokhoz kapcsolódóan K+F együttműködés a BME Építéstudományi Kar, az ÉMI Nonprofit Kft., a SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, a TECTUM Kft., a Baumix Kft., a Puskás Művek Kft., a Meteor Bt., a Horber Kft. között;
 • kidolgozásra került az ÖKO építési témájú projektek nemzetközi jó gyakorlatának adatbázisa;
 • aktív részvétel az Európai Unió irányelvei szerint 2010-ben megalakult és működő Magyar Építésügyi Technológiai Platform hosszútávra szóló Stratégiai Kutatási Terv kidolgozásában;
 • 2010 elején megkezdődtek az akkreditálásra tervezett „Zöldépítési Innovációs Klaszter” projektjeinek előkészítése, ennek keretében többek között:
 • kidolgozásra került az „ÖKO közösségek integrált, energia hatékony tervezése, megvalósítása” tárgyú stratégiai dokumentum,
 • elkészült az „ÖKO közösségek zöldépítési akkreditált innovációs klaszter” előkészítés stratégiai dokumentum;

 –     Klaszter menedzsment, szolgáltatás körében:

 • 2009-2010-ben kidolgozásra és fejlesztésre került a klaszter honlapja,
 • az induló ÖKO építés innovációs klaszter önálló konferencia keretében bemutatásra került:
  • az építési CONSTRUMA szakkiállításon 2010-ben, 2011-ben,
  • a több mint nyolcvan hazai potenciális, koncentrált fejlesztési piacot jelentő, ipari parkot tömörítő IPE 2010 évi közgyűlésén,
  • 2011-ben az akkreditálásra tervezett zöldépítési innovációs klaszter projekt előkészítési munkái, a klaszter új tagjainak bemutatása,

kidolgozásra kerültek:

 

 • „Az épület felújítások életciklus elemzésen alapuló tervezési módszerek”,
 • „A paneles épületek energiatakarékos felújításának járulékos hatásai”,
 • A fenntartható ipartelepítés”,
 • az „ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter arculatépítés

 

projekt dokumentumok.

 

A klaszter tagjai a Magyar Építésügyi technológiai Platform 2008-2010 között megrendezett rendezvényein mint tagok változó összetételben, 8 konferencián, 54 workshop megbeszélésen, és 4 egyéb rendezvényen vettek részt.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter, mint az induló klaszter jogutód szervezete, 2012. 02. 28-i közgyűléstől működik új néven. A Klaszter taggyűlésig a tagok létszáma a korábbi ki- és belépésekkel 20 főre növekedett. A Klaszter Közgyűlése elfogadta a módosított „Alapító Okirat és Szervezeti Szabályzat-ot.  A „Zöldépítési Innovációs Klaszter” meghatározó iparági, szegmens, fókuszterületeit az Akkreditációs pályázat követelményei alapján a következők szerint határozta meg:

–        A klaszter tevékenysége szempontjából releváns iparágak:

  • C Feldolgozóipar (23)
  • F Építőipar (41, 42, 43)

–        A klaszter tevékenysége szempontjából releváns iparági szegmensek:

  • Szegmens 1

41. Épületek építése

43. Speciális szaképítés

  • Szegmens 2

42. Egyéb építményfejlesztése

23. Nem fémes ásványi anyag

–        A klaszter fókuszterületei:

Fókuszterület 1 – Zöldépítési folyamatok informatikai rendszereinek fejlesztése

Fókuszterület 2 – Zöldépítési anyag- és anyag előállítási technológiák fejlesztése

Fókuszterület 3 – Zöldépítés szabályozó, minősítő rendszerének kiépítése és a zöldépítési vizsgáló, minősítő laboratóriumi rendszerek fejlesztése

Fókuszterület 4 – Zöldépítés ÖKO közösségi és mintaház rendszereinek építése

 A Zöldépítési innovációs klaszter jelenlegi tagi – szervezeti struktúrája

A klaszter elsődleges kibocsátó vállalatai (17)

 • Óbuda-Újlak Zrt.
 • IsoteQ Group Kft.
 • Masterplast Nyrt.
 • Masterplast Kft.
 • Masterplast Foam
 • Baumit Kft.
 • Penta-Klíma Kft.
 • ezTradet Kft.
 • Green Solar Equipment Manufacturing Kft.
 • Helio Active Kft.
 • Polifarbe Kft.
 • Prímakolor Kft.
 • Foton Kft.
 • Inno-Comp Kft.
 • CE Glass Zrt.
 • CE Glass 1983 Kft.
 • CE Glass Kft.

A klaszterszolgáltató tevékenységet végző vállalatai  (19)

 • Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda Kft.
 • Primordial Economia ’97 Kft.
 • Óbuda Általános Mérnöki Tervező Iroda
 • Graphisoft CAD Stúdió Kft.
 • HOR-BER Kft.
 • Brittech Üzleti Tanácsadó Kft.
 • Cemkút Kft.
 • ÖKO 2002 Kft.
 • CIGLE-FÉSZEK Szociális Szövetkezet
 • FÉ-SZEK HÁZ Nonprofit Kft.
 • Demeter Anna egyéni vállalkozó
 • 3T Casa Építész Kft.
 • KESHO Kft.
 • Design utca Kft.
 • Corvinus Credit Consulting Kft.
 • Investment 2000 Bt.
 •  Learning Innovation Kft.
 • DFT Hungária Kft.

 

A klaszter kutató-fejlesztő szervezetei (3)

 • ÉMI Minőségellenőrző, Innovációs Nonprofit Kft.
 • BME Építésmérnöki Kar
 • SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar

 

A klaszterhez kapcsolódó iparági szervezetek, egyesületek (5)

 • Ipari Tudományos-, Innovációs-, Technológiai Parkok Egyesület (IPE)
 • Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉÁSZ)
 • Magyar Ingatlan Tanács (MIT)
 • Harmonium Egyesület
 • Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége