04Október2023

Ön itt van: Kezdőlap Klaszterstratégia Stratégia 3.2. A Fókuszterület2: Közép-kelet európai zöld városrészek komplex fejlesztése

3.2. A Fókuszterület2: Közép-kelet európai zöld városrészek komplex fejlesztése

 

Focusgebiet 2: Komplexentwicklung von Mitteleuropaischen öko-Stadtteilen

Focus 2: Development of Centraleuropean green cities

3.2.1.  A Klaszter célja a fókuszterületen

 A közép-kelet európai Zöldvárosrészek Komplex fejlesztése tárgyú Fókuszterület, klaszter szintű projektrendszer alapvető célja, hogy egységes városrészi település együttes komplex, az energia hatékonyság, a fenntarthatóság, környezetterhelés jelentős csökkenése, az életmód változtatás területén átfogó, összetett átalakítás, átépítés legyen elérhető.

 

A projektrendszerben 2015-2017 között a tervek szerint több városrész zöld revitalizációja valósul meg több mint a projekt keretében, amely magába foglalja

 • a szervezett közösségi projektek tekintetében, az érintett lakosság életviteli, ÖKO közösségi fejlesztését,
 • adott esetben zöld bérlakások építését,
 • közintézmények, önkormányzat, oktatási intézmények komplex zöld felújítását,
 • a megújuló energiaforrások, emisszió mentes széleskörű alkalmazását (hűtés, fűtés, villamos energia, közvilágítás, városi kertek),
 • az intelligens figyelő, mérőrendszerek elterjesztését,
 • az intenzív zöld környezet kiépítését, amely széles körben biztosítja az egészséges, aktív életvitel tárgyi feltételeit, javítja a környezet COlábnyomok csökkentését,
 • az elektromobilizáció döntően a tömegközlekedés területén való előmozdítását,
 • a mintaprojektek előkészítésére, megvalósítására szolgáló üzleti modellek, közösségi kezdeményezésű, alapú szervezetek alkalmazása, szociális közösségi szervezetek, ÖKO közösségi ESCO cégek segítségével.   

A Klaszter indulásakor Budapest, illetve a főváros agglomerációjában található

 

 • Budapest – Kőbánya,
 • Szigetszentmiklós,
 • Cegléd – Szentendre,
 • Szolnok

 

városok területén tervez, illetve van folyamatban már komplex zöldépítési beavatkozás különböző előkészítési szakaszban.

Az „Akcióterületi Terv” Szigetszentmiklós esetében elkészült, a további település esetében kidolgozásukat 2014 év során tervezzük elvégezni.

A klaszter szintű projektrendszer közép-kelet európai területén konzorciumi formában szervezzük. A konzorciumi tagokkal való kapcsolat előkészítés felvétel 2013 végén megkezdődött, jelenleg is folyamatban van.

Előzetes érdeklődés mutatkozik:

 

 • Németországból,
 • Szlovákiából,
 • Romániából.

 

Az együttműködést lengyel, cseh, horvátországi városokra is tervezzük kiterjeszteni.

A ZEIK-T Zrt. 2014. I. negyedévtől a két projektrendszer azonos céljai alapján megkezdte a Horizont 2020 „Okos városok és közösségek” innovációs nagyprojektek kidolgozásának megszervezését, előkészítését.

A jelzett mintaprojektek organikus, többlépcsős fejlesztési projekt kertében az előkészítő tevékenységgel együtt 3-6 éves időkeretben valósíthatók meg.

A klaszter árbevételeit a mintaprojekt rendszerek értékesítésével mintegy 5-7, többségében hazai fejlesztésű megoldások révén valósulhatnak meg. Ezek részben védett eljáráson alapulnak és EU-s intézmények által is alkalmazásra javasoltak.

A klaszter hazai és tervezett konzorciumi országokbeli árbevételét a következő táblázat mutatja be, az árbevételnél összehasonlításként csak a komplex zöld városrészi fejlesztéseket és a H2020 projekteket megvalósító konzorciumi tagi bevételi lehetőségeket vettük figyelembe. 

Klaszter

Év 2013

Év 2014

Év 2015

Év 2016

Árbevétel az adott források területén MFt

-     hazai

-     konzorciumi

 

 

 

7,5

---

 

 

43,5

 8,5

 

 

350,0

  70,0

 

 

 

1,100    7,600

150,0    1,040

Klaszter piaci részesedése a fókuszterülten %

-     hazai

-     konzorciumi

 

 

 

15

--

 

 

30

  5

 

 

60

10

 

 

75        80

 15       30

 

3.2.2. A Fókuszterület2 – A termékszolgáltató csoportok 1-5 piacelemzése

3.2.2.1. Termékszolgáltató csoport 1 – A zöldépítési folyamatok ösztönzése, minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

A komplex városrészek fejlesztése, a H2020 Okos város, Közösségek fejlesztése egyaránt a zöldépítési folyamatok, eszközök, elemek körülhatárolásán, az alkalmazott szabályozás kidolgozottságán, de legfőképpen a teljes folyamat minőségellenőrzésén, az alkalmazott megoldások akkreditáltságán múlik.

A Zöldépítési Klaszter ezt a maga eszközeivel a hazai partner szervezetekként működő:

 

 • Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Intézet Nonprofit Kft.
 • A TÜV Reiland Minősítő Intézet
 • MAPEI Kft.-vel

 

folyamatosan kialakított, kialakítandó munkakapcsolatban tudja elsősorban megvalósítani. A jelzett szervezetek akkreditációi, szellemi termékei fontos támpontot nyújtanak a mintarendszerek minőségbiztosításához. 

A minőség megalapozásának másik pillérét a mintarendszerek kidolgozói jelentik, ezek közé tartozik:

 

 • a Solanova,
 • a Domatika,
 • a Rabb Sol,
 • a Masterplast,
 • a Rockwool

 

komplex építési rendszerek, amelyek több iparjogvédelmi oltalommal rendelkeznek.

Kereslet az adott fókuszterület termékszolgáltató csoport 1-ben

A komplex, fenntartható épület felújítási rendszerek iránti igények jelentős hányadban a fogyasztó, döntéshozói ismeretekkel vannak összefüggésben. Ezért a klaszter minden komplex zöldvárosrész fejlesztési településen nagy hangsúlyt fektet a reális, valóságos kereslet kialakításához szükséges fogyasztói ismeretek bővítésére.

A jövőben a fogyasztói piacok, keresletek differenciálásával szükséges számolni. Ez annyit jelent, hogy a hagyományos házgyári épületek mellett megjelennek, és szélesebb körben igénylik a fogyasztók:

 

 • a társasházak,
 • a családi házak,
 • az alacsony költségigényű

 

épületek komplex energia hatékony felújítását. Az erre vonatkozó fejlesztéseket fel kell gyorsítani. A jelzett differenciálódás egyben a különböző jövedelmi helyzetű, fizetőképességű fogyasztói tagolódást is jelenti.

A kínálat tekintetében a Zöldépítési Innovációs Klaszter induló kiindulásában elsődlegesen a kis, közepes, részben zöldövezeti városrészeket célozza meg 1000-5000 lakás egység méretben, jelentősebb házgyári, de társasházi, családi házi felújítással, új zöld bérlakás építésével is számol.

A klaszter által ajánlott komplexitású beavatkozási képességgel rendelkező hazai versenytárs jelenleg nem ismert a piacon.

A klaszter által kifejlesztett és mintarendszerekként értékesítendő komplex zöldépítési városrész fejlesztések versenyelőnye elsődlegesen (a H2020 Okos városok, Közösségek projekthez hasonlóan) a beavatkozás összetettségéből fakad. Ilyen összetett városrész egész életére kiható fejlesztési kínálattal hazánkban jelenleg ma még csak a klaszter rendelkezik. A megcélzott városrészi piacokon a jelzett beavatkozások összetett, szakmai klaszter szervezeti és tagvállalati tag számára generál jól definiált árbevételeket 

 

 • az épületek új fejlesztésű eljárásokkal történő felújításától,
 • az intelligens informatikai mérő-ellenőrző rendszerek kiépítésétől,
 • a megújuló energiára épülő rendszerek telepítésétől,
 • zöld környezet intenzív átalakításáig

 

nyújt versenyelőnyt, többlet érték tényezőt, a következő táblázat szerint: 

Versenyelőny – tényezők

Tényező magyarázata

Nemzetközi konzorciumban való közreműködés

Az élvonalbeli tudás hozzáférhetősége

A klasztertagok szakmai komplexitása, a szakma magas színvonalú, innovatív elkötelezettség

A részvevők magas szakmai színvonalú, innovatív teljesítménye, gyakorlata

Az érintett fogyasztók, döntéshozók motiválása

Közösségi motivációs projektek megvalósítása

 3.2.2.2.     Fókuszterület 2 – Termékszolgáltató csoport 2

A termékszolgáltató csoport 2 területén alapvetően három területen folyik az alapanyagok fejlesztése hőszigetelő, tűzálló képességi, technológiai alkalmazási fejlesztése:

 

 • a legszélesebb körben a poliészter alapú szigetelő anyagok körében,
 • a nem éghető kőzet gyapot alapanyagok, más ásványi anyagok fejlesztésében,
 • a természetes, részben színes anyagok körében.

 

A klaszter tagjai több iparjogvédelmi rendszert elérve fejlesztik eljárásaikat:

–        a jelzett alapanyagok fejlesztésével elsődlegesen:

 • a Masterplast Nyrt.
 • az ÖKO 2002 Kft.

foglalkozik. 

Keresleti jellemzők:

 

 • A poliészter alapú szigetelő anyagok rendszereit elsődlegesen a házgyári technológiával épült épület együtteseknél alkalmazzák. Növekvő mennyiségben használják a könnyűbeton szerkezetek adalékanyagaként is.
 • Az ásványi alapú, nem éghető szigetelő anyagok piaci kereslete növekvő, erőteljes fejlesztés valósul meg a előállítási költségek beszámítása területén.
 • A természetes, részben szerves szigetelő anyagok, elsősorban az alacsony költség igényű, kisebb települések hagyományos épületeinek körében számolhatnak növekvő kereslettel.
 •  Kínálat a jelzett anyagtípusok körében a konzorciumban a legnagyobb kínálattal a poliészter bázisú szigetelőanyagok és az ásványi alapú szigetelő anyag előállítások

 

A következő években gyorsan növekvő kínálattal lehet számolni az alacsony költségigényű épület hőszigetelés, természetes anyagok körében.

 3.2.2.3.     Fókuszterület 2 – Termékszolgáltató csoport 3

Komplex zöldépítési folyamatok szervezése, megvalósítása üzleti modelljeinek fejlesztése

Piacelemzés

A zöldépítési beavatkozások rendkívül összetettek:

 • Egyfelől: az alkalmazott műszaki beavatkozások sokfélesége okán, amelyek csak együttesen biztosíthatják az eredményességet;
 • Másfelől: a folyamatban résztvevő csoportok:
  • fogyasztók, lakók,
  • döntéshozók,
  • megvalósítók

rendszerelemei, képviselői okán.

A Zöldépítési Innovációs Klaszterben több éve folynak elemzések az összetett beavatkozási folyamatok üzleti modelljeinek fejlesztése tekintetében. 

Több ilyen modell került már egyedi pilot projekt alkalmazásra, pl. Győrben a Rocwool, Dunaújvárosban a Solanova projekt keretében.A klaszter jelenleg is dolgozik az un. közösségi ESCO modell fejlesztésén egyetemi, vállalkozói munkaerő források bevonásával.

Keresleti jellemzők: A zöldépítési folyamatban résztvevő meghatározó három fő szereplői csoport:

 

 • a fogyasztók,
 • a döntéshozók,
 • a megvalósítók

 

közösségfejlesztési, helyi projektekkel stabil és növekvő keresletet képviselnek a minden fél számára átlátható, pénzügyileg előnyös modellek alkalmazása tekintetében. 

Kínálat: A jelzett üzleti modellek kidolgozása, fejlesztése érdekében hazánkban és az EU kezdeményezésében is intenzív munka folyik. Az elkövetkező években több üzleti modell eredményes piaci alkalmazása várható. 

3.2.2.4.     A Fókuszterület2 – termékszolgáltató csoport 4 elemzése - Komplex zöldépítési folyamatok, intelligens informatikai, monitoring rendszereinek fejlesztése

Piacelemzés: A termékszolgáltató csoport 4 tagjainak, eszközeinek piaci értékesítése alapvetően két módon valósul meg:

 

 • az egyes épület energia hatékony rendszerekbe épített, annak részét képező módon (pl. Solanova, Rolab Sol eljárások),
 • részben önállóan, többször a megújuló energiaforrásra épülő rendszerekhez kapcsolódva,
 • teljesen önállóan, az intelligens házak vagy a zöld környezet monitoring rendszere révén.

 

A klaszter tagjai révén több iparjogvédelmi eljárással rendelkeznek, a tagok közül meg kell említeni:

 

 • az EnergoSys Zrt-t,
 • a Solanova projektet,
 • a Weishaupt Kft-t,
 • a PentaKlíma Kft-t,
 • az ezTrade Kft-t. 

 

Keresleti jellemzők: Az intelligens mérő, szabályozó rendszerek iránti fogyasztói kereslet, elsősorban a lakosság körében most van kialakulóban, elterjedőben. A klaszter e területen is a közösségi zöldépítési ismereteket erősítő motivációs, szemléletformáló, indító projektjei révén kíván átütő eredményt elérni. (A H2020 program koordinációs és szervezési közösségi innovációt szolgáló projektek megpályázása indítása elsőként szerepel a projektek indítása sorában.) 

Kínálat: A megcélzott piacok szervezetei differenciált, ebben helyet kapnak:

 

 • a házgyári,
 • az egyéb lakóépületek,
 • a közintézmények, vállalkozások

 

intelligens rendszerekkel való ellátása, egyben ezek képezik a főbb árbevételi csoportot alkotó főbb szereplőket. 

Versenyelőny/érték ajánlat 

Versenyelőny/érték ajánlat

Tényező magyarázata

Az intelligens rendszerek illeszkedése

Az ajánlott energia hatékony építési rendszerek és a monitoring rendszerek együttes fejlesztése, alkalmazása

Komplexebb, magasabb műszaki színvonal, kedvezőbb ár

A versenytársaknál innovatívabb megoldások, kedvezőbb ár elérése

A rendszerek széleskörű fogyasztói ismertségének biztosítása

A fogyasztói motívációs projektek megvalósítása

  

3.2.3.  Projekt tervek az F2 – Termékszolgáltató csoport 1-4

Klaszterszintű projektek 

Az F2 – TSzCs 1 területén 1 klaszterszintű projekt javaslat került kidolgozásra 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési anyagok, technológiák fejlesztése 2

Zöldépítési, poliészter alapú alapanyagok innovatív technológiai fejlesztéseMasterplast Nyrt. területi bázisán

Poliészter alapú épületszigetelő rendszerek innovatív fejlesztése

 

 Projektcél 

A Masterplast csoport fontos termékköre az épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó légzáró, páraáteresztő és párazáró fóliák. Az épület tartós energetikai mutatóinak megtartása miatt fontos, hogy a termék teljesítő képessége (víz és légzárás és páraáteresztés) az idő előre haladtával is stabil maradjon. A prémium termékszegmensben vannak ilyen elérhető termékek, amik tudják ezen követelményeket, de piaci áruk olyan magas, hogy azt a kivitelezői, megrendelői oldal nem fizeti meg.   

A tartósság mellett fontos további szempont, hogy a tetőfólia rendelkezzen hőreflektív tulajdonságokkal, ami a túlforrósodott fémburkolat hőterhelésének nagy részét visszaveri, ezzel megvédve a belső teret a túlzott felmelegedéstől. 

A Masterplast cégcsoport együtt kíván működni poliészter alapanyagú, hőreflektív diffúziós fóliák fejlesztésében géptechnológiai fejlesztőkkel, poliészter alapanyag, vlies beszállítókkal, csarnok szerkezetek gyártóival, kivitelezőivel – ilyen épületek megrendelőivel, tervezőkkel és üzemeltetőkkel. 

K+F tevékenységek 

A K+F tevékenység arra irányul, hogy a tartós, hőálló, diffúziós, vízzáró és hővisszaverő fóliát poliészter alapra tudjuk elkészíteni , e területen megfelelő piacképes termék ma nincsen. Az elmúlt évek előkészítő kutatásaira alapozva a fejlesztés következő lépcsőjeként szeretnénk megterveztetni és legyártatni azt az egyedi gépet, amivel a laminálási problémák és hőkötési problémák orvosolhatóak. 

Fejlesztés mérföldkövei:

 

 • Egyedi fóliagyártó gépsor tervezése, legyártatása, installálása, üzembe helyezése
 • Mesterkeverék  - bevonat fejlesztése, hőreflektációs képesség növelése páraáteresztés rontása nélkül
 • Poliészter vlies beszálítókkal együttműködve vlies anyagának fejlesztése, potenciális beszállítók kiválasztása, alapanyagok tesztelése
 • Mesterkeverék és vlies együttdolgozásának fejlesztése, labortesztek végzése
 • Laminálhatósági és mesterkeverék felhordási tesztek az egyedi gépsoron
 • Kísérleti termékek gyártása, azok tesztelése, laboros vizsgálata
 • Gyártástechnológia és önköltség kontroll, tapasztalatok visszacsatolása a technológiai folyamatokba, gyártási utasítások készítése
 • Prototípus gyártása, belső és akkreditált külső vizsgálata
 • Alkalmazástecnika készítése, ismertető anyagok készítése, piacra lépés előkészítése – energetikai számításokban figyelembe venni az előnyös tulajdonságokat.
 • Mintaprojektek készítése – eredmények visszacsatolása 

 

Beruházás

A fejlesztési munka tőkeszükséglete 4,3 millió EUR, ami fedezetet ad a következő tételekre:

 

 • egyedi gép tervezése, gyártása, installációja
 • vizsgáló labor fejlesztése
 • kutatás-fejlesztési munka humán erőforrása
 • próba és prototípusgyártás alapanyag, energia és humán erőforrás finanszírozása
 • akkreditált vizsgálatok
 • piacra lépés előkészítése, nemzetközi szakmai fórumokon, vásárokon való megjelenés
 • mintaprojekt készítése 

 

Projekt finanszírozása:

 

 • Klasztertámogatás minimum 50%
 • Önerő max 50%
 • A projekt finanszírozási igénye:           600 millió Ft 

 

Projekt időzítése:

         Kedvező támogatási döntést követően 2-3 év a befejezésig 

Projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • Masterplast Kft
 • Masterplast Nyrt
 • csatlakozó könnyűszerkezetes cégek, üzemeltetők, építőanyagipari és műanyagipari fejlesztők – vizsgáló intézetek. 

 

Az F2 – TSzCs 2 területén 1 klaszterszintű projekt javaslat került kidolgozásra 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Komplex zöldépítési folyamatok megvalósításának szervezési, üzleti modelljeinek fejlesztése 3

Zöldépítési folyamatok megvalósítását szolgáló üzleti modellek fejlesztése a HORBER Kft. összefogásával 

Zöldépítési folyamatok megvalósítását szolgáló üzleti modellek fejlesztése    

A Zöldépítési Innovációs Klaszter „Zöldvárosrészek Komplex Fejlesztése” projektrendszer központi eleme az a megvalósítási, üzleti, szervezeti forma, amely legjobban képviseli:

 

 • a fogyasztók, a lakosság,
 • a döntéshozók (önkormányzatok)
 • a megvalósítók

 

integrált érdekeit.

Ez a nyugat-európai országok gyakorlatában energiaszolgáltató megvalósító társaságok az un. ESCO cégek keretei között valósul meg.A klaszterben eddig kialakult szakértői munkák középpontjában az un. közösségi, vagy ECO-ESCO szervezeti forma áll.Ennek lényege a jelzett megvalósításai érdek integrációt tükröző tulajdonosi szerkezetű klaszter projekt cég.

A közösségi ESCO megvalósító projekt szervezethez esetenként szorosan kapcsolódhat a beavatkozási területen létrehozott, a zöldgazdasághoz kapcsolódó új munkahelyeket teremtő közösségi, pl. szociális szövetkezeti formák. 

A klaszter szintű projekt célja az adekvát, az egyes városok, városrészek szociális szerkezetéhez is igazodó konkrét modellek kifejlesztése, az érdekelt klaszter és külső tagok K+F+I munkája révén. 

Főbb K+F+I feladatok:

 

 • Az EU kezdeményezésére történő nemzetközi kutatások hazai feldolgozása;
 • A közösségi ESCO modellek alapváltozatainak kidolgozása, település szerkezeti alapjellemzők szerint;
 • A zöldvárosrész komplex fejlesztéséhez kapcsolódó új, közösségi munkaszervezeti, szövetkezeti (pl. energia szövetkezet megújuló energia parkok fejlesztésére, működtetésére). 

 

Humán erőforrások:

 • a klaszter érintett vállalkozásainak humán erőforrásai 3-4 fő,
 • külső K+F intézmények igénybevételével 3-4 fő. 

A projekt finanszírozása:

 

 • részben hazai EU-s támogatási forrásokból,
 • részben közvetlen EU-s támogatási forrásokból,
 • részben önkormányzati forrásokból

 

valósul meg.

A projekt finanszírozási igénye:    200 millió Ft

Támogatás intenzitás:                      70%

A projekt időzítése:

 • Kezdés:         2015
 • Befejezés:      2017

 

A projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • HORBER Kft.
 • Cigle Fészek Szociális Szövetkezet
 • Első Magyar Bérlakás Klaszter
 • BME 

 

Az F2 – TSzCs 3 területén 1 klaszterszintű projekt javaslat került kidolgozásra 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Komplex zöldépítési folyamatok, intelligens informatikai, monitoring rendszereinek fejlesztése 4.

Zöldépítésekhez kapcsolódó intelligens informatikai, monitoring rendszerek fejlesztése

 

 • ezTrade Kft.
 • Weishaupt Kft.
 • PentAklíma Kft.

 

közös bázisán

Intelligens zöldépítési informatikai, monitoring rendszerek fejlesztése   

 

 

 A klaszter szintű projekt alapvető célja az energiahatékonyság fokozása

 

 • az épületegyüttesekben,
 • a lakásokban,
 • a személyhez kötött használat során.

 

Ennek eléréséhez új, alapvetően K+F+I tevékenység keretében elsősorban a következő kérdések tisztázása szükséges a projekt keretében. 

K+F+I tevékenységek:

 

 • a különböző rendszer elemeken belül a szabályozást igénylő tényezők meghatározása,
 • a vezeték nélküli technológiák alkalmazási körének meghatározása,
 • újszerű vezérlő kontroller kialakítása bluetooth bridge technológiával,
 • pilot megoldás, alkalmazás bluetooth bridge erősítő eszközök segítésével,
 • a kifejlesztett pilot megoldás, épülettervezésbe történő integrálása,
 • szabályozó eszköz kifejlesztése, amely fogyasztóhelyenként történő kommunikációra képes.  

 

Beruházások:

 

 • kutatási eszközök,
 • kísérleti egységek eszközei,
 • komplett pilot rendszer megépítése. 

 

Humán erőforrás:

 • a fejlesztéshez két év idő tartama 10-12 K+F szakembert igényel. 

Projektfinanszírozás:

 

 • humán EU-s forrásból        70%,
 • hitelforrásból                   20%,
 • saját erőből                     10%

 

A projekt teljes ráfordítás igénye:  800 000 000.-Ft

A projekt időzítése:    2015-2017 

A projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • ezTrade Kft.,
 • Weishaupt Kft.,
 • PentAklíma Kft. 

 

Az F2 – TSzCs 4 területén 3 klaszterszintű projekt javaslat került kidolgozásra 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Meghatározott városok komplex zöld városrészek fejlesztése

Közép-kelet európai konzorciumban megvalósuló komplex zöldvárosrész fejlesztés Szigetszentmiklós-Gyergyószentmiklós területi bázisán

Szigetszentmiklós-Gyergyószentmiklós komplex zöldvárosrész fejlesztése

 A Szigetszentmiklós-Gyergyó Szentmiklós zöldvárosrészek komplex fejlesztése projektrendszer több hazai és közvetlen EU-s pályázat révén valósulhat meg.

A projekt keretében Szigetszentmiklós Szentmiklós lakótelep területén a már elkészült Akcióterületi Terv koncepció alapján megvalósul:

 

 • kb. 1000, többségükben 4-5 szinten házgyári technológiával épült lakóépület, 5 túlnyomórészt magyar fejlesztésű rendszer alapján történő mintaprojekt,
 • a városi távfűtőmű geotermális energiára történő átépítése,
 • megújuló energiaforrás rendszerek, napelemes, hőszivattyús rendszerek felépítése,
 • zöld környezet, városi kertek kialakítása,
 • intelligens zöld monitoring rendszerek telepítése. 

 

Főbb K+F+I tevékenységek:

–        az energia hatékony felújítási védett rendszerek fejlesztése,

–        a körzeti távfűtő rendszer hőveszteségének csökkentése, intelligens mérő, monitoring rendszerek fejlesztése,

–        intelligens, egyedi lakás, ház informatikai rendszerek fejlesztése.

 

Beruházások:

 

 • a különböző mintaprojekt rendszerekkel megvalósuló energia hatékony komplex épület felújítások,
 • a távfűtő rendszer innovatív korszerűsítő beruházása,
 • a megújuló energiahasznosító rendszerek telepítése,
 • zöld környezet fejlesztése,
 • intelligens monitoring rendszerek felépítése. 

 

Humán erőforrás:

 • a humán erőforrást a klaszter együttműködő tagja biztosítja,
 •  mintaprojekt rendszert megvalósító projekt társaság a projekt megvalósítás elszámolás időtartamára 3-5 fő felsőfokú munkaerőt igényel. 

A projektrendszer finanszírozása részben:

 

 • hazai EU-s forrásokból,
 • közvetlen EU-s forrásokból, H2020,
 • lakossági forrásokból,
 • önkormányzati forrásokból,
 • hitelforrásokból

 

közösségi ESCO konstrukcióban valósul meg. 

A projekt finanszírozási igénye:    10 millió euró

Projekt időzítése:

Kezdés I. ütem:   2015 Hazai EU-s pályázat forrásainak felhasznál indítása

                         2015 H 2020 Okos városok és közösségek nemzetközi konzorciális források felhasználás indítása

               II. ütem vége: 2017 

A projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • Masterplast Nyrt.
 • Masterplast Kft.
 • Első Magyar Bérlakás Klaszter
 • EnergoSys Kft.
 • BME
 • 3TCASA Építész Kft.
 • Green Energy Kt.
 • Weishaupt Kft.
 • ezTrade Kft.
 • Penta Klíma Kft. 

 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Meghatározott városok komplex zöld városrészek fejlesztése

Közép-kelet európai konzorciumban megvalósuló komplex zöldvárosrész fejlesztés Szolnok-Cegléd területi bázisán

Szolnok-Cegléd komplex zöldvárosrész fejlesztése

 Szolnok – Cegléd térségi együttműködésében megvalósuló zöld városrészek komplex fejlesztése projektrendszer, több hazai és közvetlen EU-s pályázat révén valósul meg.

A projekt keretében az Akcióterületi terv ajánlatában a főbb komplex zöld beavatkozások:

Szolnok – Széchenyi lakótelep tekintetében:

 

 • 5000 többségükben 9-10 szintes házgyári technológiával épül lakóépületnek a klaszter mintarendszereivel történő komplex zöld felújítása, zöld városi kertek, zöld falak esetenkénti alkalmazásával,
 • a lakótelep közintézményeinek geotermikus energiával biztosított hűtése-fűtése,
 • a távfűtőmű megújuló energiaforrásra építő fokozatos átállítása,
 • a lakó- és közintézménye épületek napenergiával való villamos energia ellátása,
 • biológiai alapú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése,
 • teljes körű szelektív hulladékgyűjtés és részben feldolgozás,
 • közösségi zöld terek, városi kertek, konyhakertek kiépítése,
 • elektromobilitás tömegközlekedés területén történő kísérleti bevezetése,
 • intelligens zöld szabályozó és monitoring rendszerek telepítése. 

 

Cegléd város – Akciótervi ajánlatában két városrész revitalizációja, energia hatékony komplex zöld felújítása szerepel a következőkben javasolt fő beavatkozásokkal:

 

 • kb. 2000 házas egységből álló vegyes lakóépület szerkezeti épületállomány komplex zöld, klaszter tagjai által fejlesztett eljárásokkal,
 • megújuló energiahasznosító rendszerek telepítése (geotermikus, műszivattyús, napelemes),
 • biológiai alapú vízgazdálkodási, szelektív hulladékhasznosító rendszerek fejlesztése,
 • intenzív, komplex zöldkörnyezet fejlesztése

 

Cegléd – Cegléd tanyavilág – Szolnok közötti zöldség, gyümölcs bio alapú termelő rendszerek fejlesztése. 

Főbb K+F+I tevékenységek:

 • különböző épületet együttesek energia hatékony felújítási rendszerek fejlesztése,
 • intelligens egyedi személyi lakás, lakóépület informatikai rendszerek fejlesztése. 

Beruházások:

 

 • különböző típusú, rendszerű épületek komplex energia hatékony felújítása,
 • a megújuló energiahasznosító rendszerek telepítése,
 • zöld környezet fejlesztés,
 • biológiai alapú vízgazdálkodási, szelektív hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése. 

 

Humán erőforrás:

 • a humán erőforrás szükségletet a klaszter 10-12 együttműködő tagja biztosítja,
 • a mintaprojekt rendszert megvalósító közösségi ESCO projekt cég a projekt megvalósításának elszámolásának időtartamra 6-8 fő felsőfokú szakembert igényel. 

A projektrendszer finanszírozása:

 

 • hazai EU-s forrásokból,
 • közvetlen EU-s forrásokból,
 • lakossági forrásokból,
 • önkormányzati forrásokból,
 • hitelforrásokból

 

közösségi ESCO társaság konstrukcióban valósul meg. 

A projekt finanszírozási igénye:    12 millió euró

A projekt időzítése:

I. ütem kezdése

 • 2015 hazai EU-s pályázatok,
 •  2016 H2020 Okos Városok közössége nemzetközi konzorciumi támogatások

I. ütem vége: 2018 

A projektben résztvevő tagok:

 

 • Belsőudvar Építész Iroda
 • Masterplast Nyrt.
 • Colas Hungária Zrt.
 • EnergoSys Zrt.
 • Első Bérlakás Klaszter
 • Keso Kft.
 • Weishaupt Kft.
 • ezTrade Kft.
 • Penta Klíma Kft.
 • HelioActive Kft.
 • Horber Kft. 

 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Meghatározott városok komplex zöld városrészek fejlesztése

Közép-kelet európai konzorciumban megvalósuló komplex zöldvárosrész fejlesztés Budapest – Kőbánya kerület

Budapest – Kőbánya kerület komplex zöldvárosrész fejlesztése

 A Budapest – Kőbánya kerület zöld városrészek komplex fejlesztése projektrendszer, több hazai és közvetlen EU-s pályázat révén valósulhat meg.

A projektrendszer Kőbánya kerület Rózsaliget lakótelep – Újhegyi lakótelep területén található az Akcióterületi ajánlatban rögzített 1500-1600 lakás egységre vonatkozik.

A mintaprojekt keretében megvalósul:

 • a Rózsaligeti lakótelep nagy része, 1980-as években épült társas lakásokból,
 • az Újhegyi lakótelep 10 szinten házgyári épületeiből

álló épületegyüttesek komplex zöld felújítása a klaszter tagok és a klaszter együttműködő partnereinek bevonásával, védett eljárás rendszerek alkalmazásával:

 

 • zöld környezet, városi kertek kialakításával,
 • intelligens zöld monitoring rendszerek telepítésével,
 • vízgazdálkodási rendszerek biológiai alapú fejlesztésével. 

 

Főbb K+F+I tevékenységek:

 

 • az energia hatékony felújítási rendszerek testre szabott fejlesztése,
 • az intelligens egyedi, házas, informatikai, monitoring rendszerek fejlesztése,
 • a megújuló energiát hasznosító rendszerek fejlesztése. 

 

Beruházások:

 

 • energia hatékony komplex épület felújítások,
 • a megújuló energiahasznosító rendszerek telepítése,
 • a zöld környezet intenzív fejlesztése,
 • intelligens monitoring, informatikai rendszerek telepítése. 

 

Humán erőforrás:

 

 • a humán erőforrás szükségletek a klaszter 8-10 együttműködő tagja biztosítja,
 • a mintaprojekt rendszer megvalósító közösségi ESCO cég projekt társaság,
 • a projekt megvalósítása, a projekt társaság bázisán 3-5 fő felsőfokú munkatársat igényel. 

 

A projektrendszer finanszírozása:

 

 • hazai EU forrásokból,
 • közvetlen EU-s forrásokból, H2020,
 • lakossági forrásokból,
 • önkormányzati forrásokból,
 • hitelforrásokból

 

valósul meg.

A projekt finanszírozási igénye:    9 millió euró

Projekt időzítése:

Kezdés I. ütem:    2015 Hazai EU-s pályázatok

                          2017 H2020 Okos városok és közösségek nemzetközi konzorcionális források felhasználásával

I. ütem vége:       2019

 

A projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • Masterplast Nyrt.
 • Masterplast Kft.
 • MAPEI Kft.
 • EnergoSys Kft.
 • Első Magyar Bérlakás Klaszter
 • All Green Energy Kft.
 • ezTrade Kft.
 • Penta Klíma Kft.
 • Helio Active Kft.
 • Horber Kft. 

 

 1. A.     Klasztertagi szintű projekttervek az F1-F2 fókuszterületeken

            F1 - TSzCs3

Fogyasztói együttműködés a fenntartható energiáért (H2020) (8) 

Cél:

 • a lakosság, a fiatal iskolai korosztály, a döntéshozók körében a fogyasztói szokások, ÖKO fogyasztói irányú megváltoztatása;
 • a megújuló energiaforrások gyakorlatban történő hasznosításához kapcsolódó ismeretek, motivációk fejlesztése. 

Tevékenységek: A pályázók a projekt tartalmi kidolgozása, megvalósítása során a fogyasztói szokások ÖKO, fenntartható tartalmú megváltoztatását, előmozdítását szolgálják, elsősorban a következő célcsoportokban:

 

 • lakosság-otthon,
 • munkahely;
 • iskola;
 • döntéshozók. 

 

A tevékenységek részben a fogyasztók széles körének, részben egyes csoportjainak, részben számszerűsíthető körük fogyasztói szokásainak megváltozatására irányulnak.

A szemléletformálás, a fogyasztói szokások megváltozatásának a pályázat alkalmazni kívánt eszközei:

–        széles körű elérhetőséget megcélozva

   • a televíziós média,
   • a különböző informatikai, részben interaktív felületek

körét foglalják magukban. 

–        célzott fogyasztói csoportokat érintően

   • otthonok;
   • iskolák;
   • munkahelyek;
   • döntéshozók

fogyasztói csoportját érintik. 

–        számszerű fogyasztói kört érintően

   • az okos városok projekt keretében tervezett lakossági kör szándéknyilatkozatait, a komplex fejlesztések révén megvalósuló fogyasztások intenzív ÖKO fejlesztését szolgálják. 

A pályázati projekt fő tevékenysége és hatása a fogyasztó vezérelt, fogyasztói kezdeményezésű ÖKO fogyasztási szokások elérésére irányul. 

A tevékenységek keretében az egyes tevékenységi eszközökben az oktatás körében kiemelt hangsúlyt kap:

 • a csoportos kreatív tartalmú,
 • az interaktív módszerek

alkalmazása, főleg:

 

 • az ICT eszközök nyújtotta lehetőségek elsajátítását,
 • a saját fogyasztás rendszeres internetes eszközökkel támogatott ellenőrzését,
 • az intelligens mérőműszerek alkalmazási ismereteinek fejlesztést, ilyen eszközök alkalmazását

 

ösztönözve és megcélozva. 

A pályázati projekt európai hozzáadott értékek megteremtésével, fejlesztésével foglalkozik különösen a fiatal korosztály és közösségei körében. 

Beruházások

 • informatikai eszköz beszerzése,
 • informatikai interaktív platformok létrehozása 

Humán erőforrások

 • hazai 3-4 fő rendszerépítő-működtető,
 • külföldi 5-7 fő rendszeralkalmazó 

Projektfinanszírozás:     

 

 • 1,0-1,5 millió euró
 • közvetlen EU-s forrás H2020
 • támogatás intenzitás: 100% 

 

Projekt időzítése:  2015 

Résztvevők:

 

 • HORBER Kft.
 • ZEIK-T Zrt.
 • Külföldi konzorciumi tagok 

 

F1 - TSzCs3

Az emberi tényező az energiarendszerben (H2020) (9) a

A projekt célja:

 

 • új tudás fejlesztése, vagy megvalósíthatósága,
 • új technológia, termék fejlesztése,
 • demonstrációs rendszerek fejlesztése. 

 

K+F+I tevékenységek

 

 • a projekt megvalósításhoz kapcsolódó alkalmazott, adaptív, fejlesztő kutatás,
 • technológia fejlesztése,
 • prototípustesztelés laboratóriumi, vagy működés közeli környezetben. 

Beruházások

 • kutatáshoz szükséges energetikai eszközök beszerzése,
 • K+F+I tevékenységhez kapcsolódó informatikai eszközök. 

Humán erőforrások

 • 4-5 fő kutató-fejlesztő szakember,
 • 2-3 fő informatikai szakember. 

Projekt finanszírozása

 

 • közvetlen EU-s támogatási forrás, H2020,
 • támogatási összeg: 2 millió euró
 • támogatási intenzitás: 100%

 

Projekt időzítése:  2015-2017

 A projektben résztvevők

 

 • BME
 • ezTrade Kft.
 • külföldi konzorciumi résztvevők 

 

F1 - TSzCs3 (9) b 

Az emberi tényező az energetikai rendszerben 

A projekt célja, fő tevékenységei:

 

 • stratégiák és intézkedések fejlesztése, a nyilvánosság bevonásának fokozása céljából,
 • a fogyasztók, döntéshozók tudatosságának erősítése,
 • a különböző országok hasonló hálózataival való együttműködés kialakítása. 

 

K+F tevékenységek: A projekt tevékenységei koordinációs és támogatási intézkedés alapúak. Ugyanakkor a tárgykörben folyó legújabb K+F+I tevékenységek nyomán, a gyakorlatban hamarosan megjelenő megoldások disszeminációja is. 

Beruházások:

 

 • demonstráció eszközök beszerzése,
 • informatikai eszközök beszerzése,
 • informatikai platformok létrehozása. 

 

Humán erőforrás:

 • a disszeminációs rendszer, hálózat fejlesztéséhez 3-4 fő,
 • a közösségi akciók megvalósításához 3-4 fő. 

Projekt finanszírozása:

 

 • közvetlen EU-s forrás, H2020
 • támogatási összeg: 2-2,5 millió euró
 • támogatási intenzitás: 100% 

 

Projekt indítása:    2015-2017 

Résztvevők:

 

 • BME
 • ZEIK-T Zrt.
 • DFT-Hungária Kft. 

 

F2 - TSzCs5

Körzeti fűtési technológiák fejlesztése (H 2020) (7)

Projekt célja: megvalósíthatósági vizsgálat K+F+I tevékenységek révén a Szigetszentmiklósi Távfűtőmű (Aries Kft. 100% önkormányzati tulajdon) bázisán.

K+F+I tevékenységek:

 

 • másodlagos hő veszteségének csökkentése, hő elosztási veszteség csökkentése,
 • intelligens erőmű, szabályozó, monitoring rendszer fejlesztése,
 • minta demonstrációs megoldások fejlesztése 

 

Beruházások:

 • hő elosztási veszteségcsökkentés, új demonstrációs célt szolgáló cső szakaszon, új fejlesztésű anyagok alkalmazásával,
 • intelligens mérő, ellenőrző rendszerek fejlesztéséhez szükséges eszközök. 

Humán erőforrás:

 

 • az intelligens mérő, monitoring rendszerek fejlesztését végző 2-3 fő fejlesztő,
 • az új, hő veszteséget mérséklő kompozit anyagfejlesztő, 2-3 fő fejlesztő,
 • a mintarendszert tervező, megvalósító 3-4 fő. 

 

Projekt finanszírozásai:

 

 • közvetlen EU-s támogatási forrás,
 • összeg: 1 millió euró
 • támogatás intenzitás: 100% 

 

Projekt időzítése:  2015-2016 

A projekt résztvevői:

 

 • BME
 • Aries Kft.
 • Inno Comp Kft. (csehországi gyár)

 

A projekt hazai és nemzetközi konzorciumi tagjaival való kapcsolatfelvétel, a feladat megosztás tisztázása megkezdődött. 

3.2.4.  Fókuszterület kockázatainak elemzése

A Zöldépítési Innovációs Klaszter nemzetközi együttműködésben megvalósítani szándékozott F2 fókuszterülete klaszter szintű projektmódszere erőteljes növekedési mozgatórugókkal, dinamikus, azok változásaira tekintetében markáns pozitívumokkal  számoltunk. Ennek egyik alapja a Horizont 2020 keretprogramban megfogalmazott ÖKO városok, közösségek komplex projektrendszer. 

Főbb növekedési mozgatórugók: A klaszter F2 fókuszterület kiemelkedő mozgató rugó együttesen:

 

 • a zöld városrész fejlesztés komplexitása, amely felöli az energia hatékony épület felújítását,
 • megújuló energiára épülő fűtési, világítási rendszereket (házak, közvilágítás),
 • a zöld környezet intenzív életmód váltó hatású fejlesztése (közösségi zöld terek, városi kertek, zöld tetők, zöld épület, falak),
 • az intelligens épület, lakás, közösségi terek, közlekedés szabályozó, mérő, ellenőrző rendszerek alkalmazása az energia hatékonysági állapotok folyamatos megismerése céljából. 

 

A főbb mozgatórugók várható változása a 2015-2019 években

 • A zöld beruházások komplexitása következő félévtizedben jelentős mértékben kiterjed a különböző településféleségekre, különös jelentősége van a vidéki, falusi vagy falura települések alacsony zöld igényű energia hatékony átalakítására, fejlesztésére, azt a hazai ilyen épület állomány állapota különösen sürgeti, egyben gyorsan növekvő piaci szegmensé teszi, öt éve adott a klaszter e terület 10-30 milliárd Ft-os számszerűsíthető piaci telepíthetőséget érhet el.
 • A megújuló energia hazai alkalmazása az EU átlagától elmarad, ugyanakkor különösen a hazai geotermikus energia vagyon a magas napsütés szűk száma kedvez a tiszta, megújuló energiák széleskörű alkalmazásának, ezt a klaszter projekt rendszer komplexitása erőteljes keresletgeneráló tényezővé teszi, e területen a klaszter potenciális növekedése öt év alatt az évi 2,0 milliárd Ft-ról a 15,0 – 20,0 milliárd Ft-ra növekedhet.

A zöld környezet intenzív fejlesztése mint mozgató rugó változás gyorsan fejlődő komponense a tárgyalt fókuszterület 2-nek. Ugyanakkor az ehhez kapcsolódó árbevétel növekedésnél sokkal jelentősebb a fenntartással járó várható életmód változás hatása. 

Főbb kockázati tényezők: A fókuszterület sikerességében a nemzetközi tapasztalatok szerint nem elsősorban:

 • az új zöldépítési ismeretek, technológiák,
 • a keresletét befolyásoló anyagi, pénzügyi fejlettség,

hanem sokkal inkább a közösségi, szociális felkészülés, felkészítés játssza a meghatározó tényező a fogyasztói magatartás változása területén.

Az előzőek alapján ezért a meghatározó tényezőt

 • a fogyasztók,
 • a döntéshozók,
 • a megvalósítók

szervezett felkészítésében látjuk. Erre vonatkozóan több ilyen tárgyú kis közösségi, szociális projekt megvalósítását tervezzük.