28November2023

Együttműködő Klaszterek

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 Mitarbeitsvereinbarung

Cooperation agreement

 

Erste Ungarische Mietwohnung Cluster

First Hungarian lending flat cluster

ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSÉPÍTŐ KLASZTER EGYESÜLET
ÉS 
ZÖLDÉPÍTÉSI INNOVÁCIÓS KLASZTER 
KÖZÖTT
Budapest 2013. február 6. 

 

Együttműködési megállapodás

mely létrejött

egyrészről az

Első Magyar Bérlakásépítő

Klaszter Egyesület

– a továbbiakban: EBKME

részéről:

Dr Sztranyák József

cégjegyzék száma:

 

másrészről a

Zöldépítési Innovációs

Klaszter

– a továbbiakban: ÖKO Klaszter

részéről:

Dr Kabai Vilmos

cégjegyzék száma : 

 

 – a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –

között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma

Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák. Az EBMKE és az ÖKO Klaszter közötti együttműködés az energiatakarékos és környezettudatos építészeti kultúra megvalósítására, az úgynevezett „zöld épületek és városrészek” kialakítására irányul.

II. Az együttműködés fő irányai

A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

 1. Közel nullás épületek kivitelezése a legújabb fejlesztésű Aminősítésű családi ház és társasház minta, illetve referencia épületek kifejlesztése és kulcsrakész kivitelezése.
 2. Középületek, társasházak és családi házak energia-hatékony felújítása költségmegtakarítás céljából (bankhitel megtakarításból történő finanszírozásával).

2.1. Állami és önkormányzati tulajdonban lévő középületek (intézmények) megtakarítás célú felújítása a KEOP pályázaton elnyerhető támogatások felhasználásával.

2.2. „Zöld” bérleti rendszer kialakítása, az energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetés biztosításához szükséges érdekeltségi rendszer kialakításával. A szemléletváltáshoz szükséges üzemeltetési információk átadása és az üzemeltetők betanítása. 

2.3. Társasházak ESCO-s energia-hatékony felújítása költségmegtakarításból történő finanszírozással, illetve Ltp. finanszírozással kombináltan, 

2.4. Családi házas ingatlanok felújítása lakástakarék pénztári elő-megtakarítási finanszírozási konstrukció keretében.   

 1. Inkubátor házak létesítése a „zöld energia” ipari és mezőgazdasági hasznosítására.

3.1. egyedileg alkalmazható „zöld építési technológiák” kifejlesztése (zöld tanyaház, zöld major és gazdasági épületek, ipari műhelyek, stb.)

3.2. kkv-k „zöld energia” felhasználási lehetőségek kutatása és mintaüzemek létesítése,     

 1. „Zöld” közel nullás piaci alapú bérlakás minta projektek megtervezése és kulcsrakész kivitelezése.

4.1. Bérlakások jogi szabályozásának korszerűsítése a bérlő és bérbeadói jogviszony rendezése.

4.2. A közel nullás piaci alapú bérlakások energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetéséhez szükséges érdekeltség és jogszabályi környezet megteremtése.

4.3. Bérlakások „office szolgáltatásának” kifejlesztése és office szolgáltatások végzése. 

 1. A  Felek együttműködése „nagy” nemzetközi projektek közös tervezésében és kivitelezésében.

5.1. CEAP fővárosi, illetve nagyvárosi projektek együttes tervezése és megvalósítása.

5.2. Több országra kiterjedő energia-megtakarítási projektek – ELENA projekt keretében 1000 hazai iskola energia-hatékony és környezettudatos felújítása, illeszkedve a szlovák-szerb-horvát projektekhez.

5.3. Okos „smart” város projektek együttes megvalósítása. 

 1. „Zöld” környezettudatos energia-hatékony építészeti, illetve megújuló energia előállítási  technológiák oktatása és konferenciák tartása.

6.1. „Zöld energia klub” létrehozása a szakemberek üzleti témájú oktatási ismereteinek átadásához,

6.2.  Szakmai támogatás a pályakezdő állások betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez,

6.3. Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények szervezése és megtartása,  

 1. „Zöld beruházás” finanszírozási rendszer létrehozása

7.1. Sikeres pályázati részvételhez szükséges pályázatírói team létrehozása,

7.2. „Zöld bank” létrehozása (kedvezményes EU támogatásokat kezelő új bank létrehozása,

7.3. „Zöld  ingatlanalap” létrehozása az energia-hatékony és környezettudatos közhasznú bérlakás rendszer, illetve a „zöld” ingatlanfejlesztések (elsősorban technológiai fejlesztések) finanszírozására,

7.4. „Zöld alapítvány” létrehozása a Habitat (mély szegénységben élők) lakhatásának biztosításhoz szükséges alacsony rezsi költségű lakások finanszírozásának a támogatására.  

III. Az együttműködés jellege, keretei

 1. Az együttműködés önkéntes.
 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.
 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba.
 2. Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden fél év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
 3. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

az EBKME részéről

(név) (e-mail) (mobil) (skype)

(név) (e-mail) (mobil) (skype)

 az ÖKO Klaszter részéről

(név) (e-mail) (mobil) (skype)

(név) (e-mail) (mobil) (skype)

Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. február

 

………………………………………                           …………………………………………

       EBKME                                                                   ÖKO Klaszter

Dr Sztranyák József elnök                            Dr Kabai Vilmos   Invorg Zrt. vezérigazgató

 

 

 


 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mitarbeitsvereinbarung

Cooperation agreement

 

ZÖLDÉPÍTÉSI INNOVÁCIÓS KLASZTER

ÉS

ARCHENERG INNOVÁCIÓS KLASZTER

Archenerg Innivationcluster

Archenerg innovation cluster

KÖZÖTT

Budapest 2014. szeptember 17.

Együttműködési megállapodás

mely létrejött

egyrészről a

Zöldépítési Innovációs

Klaszter

– a továbbiakban: ZEIK Klaszter

1025 Budapest, Kondorkert u. 3.

részéről:

Dr Kabai Vilmos

ZEIK-T, Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zrt. vezérigazgató

cégjegyzék száma: 01-10-043701

 

másrészről az

Archenerg Innovációs

Klaszter

– a továbbiakban: ARCHENERG  Klaszter

6721 Szeged, Vadász u. 5.

részéről:

Gonda András

Solartech Dél-Alföldi Fejlesztő és

Termelő Nonprofit Kft. ügyvezető

cégjegyzék száma: 06-09-014216

 – a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –

között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.

 I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma

 Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák. Az ÖKO Klaszter és az ARCHENERG Klaszter közötti együttműködés az energiatakarékos és környezettudatos építészeti kultúra megvalósítására, az úgynevezett „zöld épületek és városrészek” kialakítására irányul.

 II. Az együttműködés fő irányai

A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

 1. Közel nullás épületek kivitelezése a legújabb fejlesztésű Aminősítésű családi ház és társasház minta, illetve referencia épületek kifejlesztése és kulcsrakész kivitelezése.
 2. Középületek, társasházak és családi házak energia-hatékony felújítása lehetőség szerint természetes anyagok (pl. kender, stb.) felhasználásával költségmegtakarítás céljából (bankhitel megtakarításból történő finanszírozásával).

2.1. Állami és önkormányzati tulajdonban lévő középületek (intézmények) megtakarítás célú felújítása a KEOP pályázaton elnyerhető támogatások felhasználásával.

2.2. „Zöld” bérleti rendszer kialakítása, az energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetés biztosításához szükséges érdekeltségi rendszer kialakításával. A szemléletváltáshoz szükséges üzemeltetési információk átadása és az üzemeltetők betanítása. 

2.3. Társasházak ESCO-s energia-hatékony felújítása költségmegtakarításból történő finanszírozással, illetve Ltp. finanszírozással kombináltan, 

2.4. Családi házas ingatlanok felújítása lakástakarék pénztári elő-megtakarítási finanszírozási konstrukció keretében.

2.5. Közel nullás épületek hazai jó gyakorlatainak felkutatása, átvétele és nemzeti, nemzetközi piacokon történő sikeres bevezetése, hasznosítása.

2.6. Az intelligens épület, lakóház kialakításának domotikai rendszer-alrendszer architektúrájú megvalósítása, mellyel a fűtés, hűtés, légtechnika, a világítástechnika, a biztonságtechnika, az infokommunikációs eszközökkel megvalósított külső, belső kommunikáció, a létesítményekben folyó tevékenységek speciális alrendszerei integratív automatizálási együttműködéssel hatékonyabb és komfortosabb működést valósítanak meg a 3. évezred technológiai lehetőségeit hasznosítva. 

 1. Inkubátor házak létesítése a „zöld energia” ipari és mezőgazdasági hasznosítására.

3.1. egyedileg alkalmazható „zöld építési technológiák” kifejlesztése (zöld tanyaház, zöld major és gazdasági épületek, ipari műhelyek, stb.)

3.2. kkv-k „zöld energia” felhasználási lehetőségek kutatása és mintaüzemek létesítése,     

 1. „Zöld” közel nullás piaci alapú bérlakás minta projektek megtervezése és kulcsrakész kivitelezése.

4.1. Bérlakások jogi szabályozásának korszerűsítése a bérlő és bérbeadói jogviszony rendezése.

4.2. A közel nullás piaci alapú bérlakások energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetéséhez szükséges érdekeltség és jogszabályi környezet megteremtése.

4.3. Bérlakások „office szolgáltatásának” kifejlesztése és office szolgáltatások végzése. 

 1. A  Felek együttműködése „nagy” nemzetközi projektek közös tervezésében és kivitelezésében.

5.1. CEAP fővárosi, illetve nagyvárosi projektek együttes tervezése és megvalósítása.

5.2. Több országra kiterjedő energia-megtakarítási projektek – ELENA projekt keretében 1000 hazai iskola energia-hatékony és környezettudatos felújítása, illeszkedve a szlovák-szerb-horvát projektekhez.

5.3. Okos „smart” város projektek együttes megvalósítása. 

 1. „Zöld” környezettudatos energia-hatékony építészeti, illetve megújuló energia előállítási  technológiák oktatása és konferenciák tartása.

6.1. „Zöld energia klub” létrehozása a szakemberek üzleti témájú oktatási ismereteinek átadásához,

6.2.  Szakmai támogatás a pályakezdő állások betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez,

6.3. Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények szervezése és megtartása,  

 1. „Zöld beruházás” finanszírozási rendszer létrehozása

7.1. Sikeres pályázati részvételhez szükséges pályázatírói team létrehozása,

7.2. „Zöld bank” létrehozása (kedvezményes EU támogatásokat kezelő új bank létrehozása,

7.3. „Zöld  ingatlanalap” létrehozása az energia-hatékony és környezettudatos közhasznú bérlakás rendszer, illetve a „zöld” ingatlanfejlesztések (elsősorban technológiai fejlesztések) finanszírozására,

7.4. „Zöld alapítvány” létrehozása a Habitat (mély szegénységben élők) lakhatásának biztosításhoz szükséges alacsony rezsi költségű lakások finanszírozásának a támogatására. 

 III. Az együttműködés jellege, keretei

 1. Az együttműködés önkéntes.
 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.
 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba.
 2. Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden fél év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
 3. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

A ZEIK-T Zrt. részéről

 • dr. Kabai Vilmos, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; mobil: +36 30 9214-898

az ARCHENERG Klaszter menedzsment szervezete  részéről Solartech NKft.

 • Gonda András, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mobil: +36 30 491 6786  (skype)
 • Fritz Péter, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  mobil: +36 30 945 4343 (skype)

 Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 Budapest, 2014. szeptember 17.

 

………………………………………

ÖKO Klaszter

Dr Kabai Vilmos  

ZEIK-T Zrt. vezérigazgató  

…………………………………………

ARCHENERG Klaszter

Gonda András  

Solartech NKft. ügyvezető

 

 


 

 

   EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mitarbeitsvereinbarung

Cooperation agreement

Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológia-Transzfer Klaszter

Bauindustrie Forschung Entwicklung Innovation Technologie Cluster

Construction industry research development innovation technology cluster

ÉS

ZÖLDÉPÍTÉSI INNOVÁCIÓS KLASZTER

 KÖZÖTT

Szeged, 2014. június 27.Együttműködési megállapodás

 mely létrejött

egyrészről az

Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológia-Transzfer Klaszter

– a továbbiakban: Építő-KITT

(cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.B)

részéről:

Nemesi Pál

 

másrészről a

Zöldépítési Innovációs

Klaszter

– a továbbiakban: ÖKO Klaszter

(cím)

részéről:

Dr Kabai Vilmos

 

 – a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –

között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma

Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák. Az Építő-KITT Klaszter és az ÖKO Klaszter közötti együttműködés az energiatakarékos és környezettudatos építészeti kultúra megvalósítására, az úgynevezett „zöld épületek és városrészek” kialakítására irányul.

II. Az együttműködés fő irányai

A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

 1. Közel nullás épületek kivitelezése a legújabb fejlesztésű Aminősítésű családi ház és társasház minta, illetve referencia épületek kifejlesztése és kulcsrakész kivitelezése.
 2. Középületek, társasházak és családi házak energia-hatékony felújítása költségmegtakarítás céljából (bankhitel megtakarításból történő finanszírozásával).

2.1. Állami és önkormányzati tulajdonban lévő középületek (intézmények) megtakarítás célú felújítása a KEHOP pályázaton elnyerhető támogatások felhasználásával.

2.2. „Zöld” bérleti rendszer kialakítása, az energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetés biztosításához szükséges érdekeltségi rendszer kialakításával. A szemléletváltáshoz szükséges üzemeltetési információk átadása és az üzemeltetők betanítása. 

2.3. Társasházak ESCO-s energia-hatékony felújítása költségmegtakarításból történő finanszírozással, illetve Ltp. finanszírozással kombináltan, 

2.4. Családi házas ingatlanok felújítása lakástakarék pénztári elő-megtakarítási finanszírozási konstrukció keretében.  

 1. Inkubátor házak létesítése a „zöld energia” ipari és mezőgazdasági hasznosítására.

3.1. egyedileg alkalmazható „zöld építési technológiák” kifejlesztése (zöld tanyaház, zöld major és gazdasági épületek, ipari műhelyek, stb.).

3.2. kkv-k „zöld energia” felhasználási lehetőségek kutatatása és mintaüzemek létesítése.

 1. „Zöld” közel nullás piaci alapú bérlakás minta projektek megtervezése és kulcsrakész kivitelezése.

4.1. Bérlakások jogi szabályozásának korszerűsítése a bérlő és bérbeadói jogviszony rendezése.

4.2. A közel nullás piaci alapú bérlakások energia-hatékony és környezettudatos üzemeltetéséhez szükséges érdekeltség és jogszabályi környezet megteremtése.

4.3. Bérlakások „office szolgáltatásának” kifejlesztése és office szolgáltatások végzése.

 1. A  Felek együttműködése „nagy” nemzetközi projektek közös tervezésében és kivitelezésében.

5.1. CEAP fővárosi, illetve nagyvárosi projektek együttes tervezése és megvalósítása.

5.2. Több országra kiterjedő energia-megtakarítási projektek – ELENA projekt keretében 1000 hazai iskola energia-hatékony és környezettudatos felújítása, illeszkedve a szlovák-szerb-horvát projektekhez.

5.3. Okos „smart” város projektek együttes megvalósítása.

 1. „Zöld” környezettudatos energia-hatékony építészeti, illetve megújuló energia előállítási technológiák oktatása és konferenciák tartása.

6.1. „Zöld energia klub” létrehozása a szakemberek üzleti témájú oktatási ismereteinek átadásához,

6.2.  Szakmai támogatás a pályakezdő állások betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez,

6.3. Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények szervezése és megtartása, 

 1. „Zöld beruházás” finanszírozási rendszer létrehozása

7.1. Sikeres pályázati részvételhez szükséges pályázatírói team létrehozása,

7.2. „Zöld bank” létrehozása (kedvezményes EU támogatásokat kezelő új bank létrehozása),

7.3. „Zöld  ingatlanalap” létrehozása az energia-hatékony és környezettudatos közhasznú bérlakás rendszer, illetve a „zöld” ingatlanfejlesztések (elsősorban technológiai fejlesztések) finanszírozására,

7.4. „Zöld alapítvány” létrehozása a Habitat (mély szegénységben élők) lakhatásának biztosításhoz szükséges alacsony rezsi költségű lakások finanszírozásának a támogatására. 

III. Az együttműködés jellege, keretei

 1. Az együttműködés önkéntes.
 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.
 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba.
 2. Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden fél év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
 3. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

az Építő-KITT Klaszter részéről

Volford László hálózatfejlesztő

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 30/8249951

 az ÖKO Klaszter részéről

Dr. Kabai Vilmos klasztermenedzser

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 30/9214898

 Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 Szeged, 2014. június 27.

 

 ………………………………………

Építő-KITT Klaszter

Nemesi Pál klaszterelnök

…………………………………………

ÖKO Klaszter

Dr Kabai Vilmos

 


 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mitarbeitsvereinbarung

Cooperation agreement

 

ZÖLDÉPÍTÉSI INNOVÁCIÓS KLASZTER

ÉS

INNOVA-ECO KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI KLASZTER

Innovaeco umweltstechnologiecluter

Innovaeco environmental technology cluster

KÖZÖTT

 Budapest 2014. szeptember 17.

Együttműködési megállapodás

mely létrejött

egyrészről a

Zöldépítési Innovációs

Klaszter

– a továbbiakban: ZEIK Klaszter

1025 Budapest, Kondorkert u. 3.

részéről:

Dr Kabai Vilmos

ZEIK-T, Zöldépítési Innovációs Klaszter Társaság Zrt. vezérigazgató

cégjegyzék száma: 01-10-043701

 

másrészről az

INNOVA-Eco Környezettechnológiai

Klaszter

– a továbbiakban: IEKK

1163 Budapest, Kartal u. 6.

részéről:

Csonka János

INNOVA-Eco Környezettechnológiai Klasztermenedzsment Kft. ügyvezető

cégjegyzék száma: 01-09-966183

 – a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –

között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma

Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák. Az együttműködésnek részesei a ZEIK Klaszter mindenkori Együttműködő Klaszter partnerei.

II. Az együttműködés fő irányai

A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

 1. Solar PV rendszerek fejlesztése, gyártása és elterjesztése.
  1. fényáteresztő modulok integrált fejlesztése
  2. „Zöldház” technológiák fejlesztése, mintaprojektekben történő bemutatása,
  3. PV épületintegrációs tartószerkezet rendszerek fejlesztése,
 2. Biomassza rendszerek komplex fejlesztése
  1. Modell értékű biomassza termelési rendszer fejlesztése, és bevezetése
 3. Kommunális hulladékok új hasznosítási megoldásainak bevezetése
  1. cellulóz tartalmú polimerek fejlesztése
  2. lebomló cellulóz alapú mezőgazdasági, ipari alternatív termékek létrehozása
  3. műanyagok és gumi hulladékok energetikai és anyagában történő hasznosítási technológiáinak további fejlesztése,
  4. speciális üveg hasznosítási technológiák fejlesztése
 4. Alacsony energiafelhasználású épületek kivitelezése az elérhető legjobb műszaki megoldásokkal.
 5. Középületek, társasházak és családi házak energia-hatékony felújítása lehetőség szerint természetes anyagok (pl. kender, stb.) felhasználásával költségmegtakarítás céljából (államilag támogatott ESCO konstrukcióban).
  1. Inkubátor házak létesítése a „zöld energia” ipari és mezőgazdasági hasznosítására elsősorban a kis és közepes vállalkozások számára-

6.1. egyedileg alkalmazható „zöld építési technológiák” kifejlesztése (zöld tanyaház, és gazdasági épületek, ipari műhelyek, csarnokok, stb.)   

 1. „Nagy” nemzetközi projektek közös tervezésében és kivitelezésében.

7.1. Okos „smart” város projektek együttes megvalósítása.

 1. „Zöld” környezettudatos energia-hatékony építészeti, illetve megújuló energia előállítási technológiák oktatása és konferenciák tartása.

8.1. Egységes fogalomtár, szakmai sztenderdek létrehozása,

8.2. „Zöld klub” létrehozása a szakemberek üzleti témájú oktatási ismereteinek átadásához,

8.3. Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények szervezése és megtartása, 

9.      „Zöld beruházás” finanszírozási rendszer létrehozása a bank szektor valamint az állami finanszírozási és támogatási rendszerek közös platformra emelésével.

III. Az együttműködés jellege, keretei

 1. Az együttműködés önkéntes.
 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.
 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba.
 2. Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden fél év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
  1. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

A ZEIK-T Zrt. részéről

 • dr. Kabai Vilmos, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; mobil: +36 30 9214-898

az IEKK menedzsment szervezete  részéről az INNOVA-Eco Kft.

 • Csonka János, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.            mobil: +36 20 586 7771
 • Szabó Tímea, e-mail: szabo.timea@ie-menedzser,com mobil: +36 20 821 6216

Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

 Budapest, 2014. december 15. 

………………………………………

ZEIK Klaszter

Dr. Kabai Vilmos  

ZEIK-T Zrt. vezérigazgató  

…………………………………………

IEKK

Csonka János

INNOVA-Eco Kft. ügyvezető