18Július2024

Ön itt van: Kezdőlap Klaszterstratégia Stratégia 3. A Zöldépítési Innovációs Klaszter fókuszterületeinek 2015-2017 évekre szóló stratégiája

3. A Zöldépítési Innovációs Klaszter fókuszterületeinek 2015-2017 évekre szóló stratégiája

 

Strategie von ZEIK für 2015-'17

 Zeik's Strategy for 2015-'17

 

3.1. Fókuszterület1: Közép Európai Zöldépítési Innovációs és Tudás Hálózat fejlesztése

Focusgebiet 1: Entwicklung einer Mitteleuropaischen Wissensnetzwerkes

Focus 1: Development of a Central European Greenbuilding Know-How Networks

 Termék – szolgáltató csoport 1

      Zöldépítési tudásközpontok, képzési rendszerek fejlesztése

 Termék – szolgáltató csoport 2

Zöldépítési innovációs központok hálózatának egyetemi-vállalkozási kapcsolatok fejlesztése

 Termék – szolgáltató csoport 3

A zöldépítési közösségi, társadalmi motivációjának fejlesztése

 A Fókuszterület kidolgozási, fő résztvevői: 

 • Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Masterplast Nyrt.
 • Inno-Comp Kft.
 • GIMA Szolnok Ipari Park
 • CE Glass Zrt.
 • Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége

  3.1.1.     A Klaszter célja a fókuszterületen

A zöldépítéssel, a fenntarthatósággal, az ÖKO alapú fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek, nemzetközi méretekben rohamosan felgyorsultak. Ebből következően az

 • ismeretek átadása,
 • a zöldépítési innovációs tevékenység széleskörű elterjesztése

a hagyományos intézményi kereteket (egyetemek, kutató intézetek) egyre inkább szétfeszítik.

Az egyre inkább globalizálódó új megoldások, a zöldépítési gyakorlat felől érkező impulzusok a tudomány-gyakorlat együttműködésének új intézményeit egyre sürgetőbben igénylik.

 A Zöldépítési Innovációs Klaszter elsődleges célja a fókuszterületen a tudás átadás új intézményeinek, formáinak integrált alkalmazása. Ezt a célt a hálózati keretek között szabályozottan együttműködő hálózatok eredményesen képezhetik.

Az Európai Uniónak az energia hatékonyság, a fenntarthatóság, a zöldépítés körébe tartozó szigorú direktívái a követelmények, a fogyasztók körében gyorsan terjedő energia hatékonyság iránti igények jelentik az erősödő együttműködés igényét a zöldépítés tudás átadásának, innováció elterjesztésének tekintetében. A meghatározó EU-beli követelményeket a 2010/31 EU (2010. 05. 19.), a R002/91/EU (2010. 05. 18.) iránymutatások rögzítik.

A tervezett összefüggő, szabályozott hálózat egymásra épülő elemei nemzetközi hálózati rendszerei az ismeretek megszületésének és elterjesztésének olyan szintjét eredményezhetik, amely előmozdíthatja:

 • az EU szintű direktívák fejlesztését,
 • az egyetemek, kutatóhelyek, vállalkozások szoros és intenzív együttműködését.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter Innovációs és Tudás Hálózat magyarországi részének árbevételére csak óvatos becslések adhatók. Esetünkben arra vállalkozunk, hogy a hálózatba bekapcsolódó a zöldépítés: 

 • műszaki-gazdasági új ismereteinek,
 • az innováció körébe megszületett új megoldásoknak,
 • a közösségi-társadalmi motiváció révén született keresletnövekedés

 pénzben mért nagyságrendi összegét növekedési dinamikáját kíséreljük meg előre jelezni.

                        EU

  2013         2014      2015      2016

Klaszter árbevétele az adott fókuszterületen (millió Ft)                          1 150        3 500     4 500     6 000

Klaszter piaci részesedése a fókuszterületen (%)                                    5-6            10-15     20-30     40-60

A számok a zöldépítési kibocsátási érték egészébe tartoznak.

3.1.2.     Az F1 fókuszterület és termékszolgáltató csoportjainak piacelemzése

Termék Szolgáltató csoport 1-3

3.1.2.1.    Zöldépítési tudásközpontok hálózatának, képzési rendszereinek fejlesztése

A Zöldépítési Innovációs Klaszter tagszervezetei, tagvállalatai, klaszter partnerei között többen végeznek olyan oktatási-képzési tevékenységet, amellyel már ténylegesen tudásközponti funkciót látnak el. Ilyenek: 

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar
 • Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft.
 • Magyar Építőanyagipari Szövetség
 • Masterplast Nyrt.
 • MAPEI Kft.
 • PentAklíma Kft.
 • DFT Hungária Kft.
 • Weishaupt Kft.
 • Biopolus Intézet Non-profit Zrt.

 A termékszolgáltató csoporton belül a tudáspiaci célkitűzés kettős:

 • a klaszterben meglevő tudáspontok, központok fejlesztése,
 • a meglevő klaszteren kívüli működő, nagy potenciális tudásközpontok hálózatos bekapcsolása.

A jövőbeni feladatok körébe tartozik továbbá a tudásközpontok akkreditációjának további fejlesztése.

A klaszteren belüli tudásközpontok birtokában levő know-how-ok, szabadalmak, ipari oltalmak:

 A zöldépítéssel kapcsolatos fogyasztói keresletet 

 • a gyakorlati szakra, szakmai intézmények alapozói,
 • a lakosság és más – a legújabb zöldépítési megoldások alkalmazásában elkötelezett, érdekelt fogyasztói csoportok,
 • a különböző szintű döntéshozók, önkormányzatok

 testesítik meg.

Az energiatudatos, zöldépítési, ehhez kapcsolódó ÖKO ismeretek iránt az utóbbi 2-3 évben gyorsan növekvő kereslet jelentkezett valamennyi, az előzőekben jelzett fogyasztói csoport részéről. Ennek további dinamikus és mélyülő bővülésével kell számolnunk. A kereslet növekedése elsősorban fogyasztói és földrajzi értelemben a hazai városok részéről várható. A termék szolgáltatói csoport tervezett nemzetközi kiterjedésére tekintettel tudatos szervező munkával szükséges felkészülni a nemzetközi bázisú tudás átadási feladatokra.

A zöldépítéssel kapcsolatos, a klaszter által hálózatba szervezett tudásközpontok ismeretszerzési eredményei tekintetében:

 • közvetlen előadásokon, tanfolyamokon 2015-2017 között, hazai körben növekvő igényszámok tekintetében 5000-15000 fővel,
 • internetes bázison ennek kb. 8-10 szeresével

számolhatunk konzervatív előrejelzést alapul véve.

A Zöldépítési Innovációs Klaszter nemzetközi hálózati tudásközpont rendszerének kiépülése markáns versenyelőnyökkel rendelkezik alapvetően: 

 • a szervezett nemzetközi kiterjedtségnek,
 • kutató-fejlesztő, vállalkozási szervezetek együttes tevékenységéből,
 • a zöldépítési szakterületek klaszteren belüli széles körének jelenlététől,
 • a különböző szakterületek integrált, komplex, a célzott keresletet kielégíteni képes kínálatának kiépítéséből

 következik. 

Versenyelőny tényezője

Tényező magyarázata

Nemzetközi hálózatban való működés

Az élvonalbeli tudás hozzáférhetősége, jelentős tudás kapacitás biztosíthatósága

Az egyetemi, vállalkozási szervezetek együttes szervezett fellépése

A szervezetek közötti tudás átadás felgyorsítása, gyakorlat orientált élvonalbeli ismeretek biztosíthatósága

A zöldépítés széles kutatási, gyakorlati ismereteinek együttes jelenléte

A fogyasztói igények széleskörű, célzott, speciális kielégíthetősége

 Piaci kínálat, versenytársak: A Közép-európai Zöldépítési Innovációs és Tudáshálózat lényege, hogy a meglevő és a potenciális szervezeteket, intézményeket hálózatba szervezve működtesse. Ilyen értelemben a klaszter és a szegmentált szereplők közötti hagyományos versenytársi kapcsolatok nem értelmezhetők.

 3.1.3.  Projekt tervek

 1. Klaszter szintű projektek

Az F1 -  Termék-szolgáltató csoport1 területén 2 klaszterszintű javaslat került kidolgozásra a következő táblázatban foglaltak szerint: 

Termék-szolgáltató csoport 1

Projekt cél

Projekt cím

 

Zöldépítési tudásközpontok hálózatának, tudásközpont rendszerének fejlesztése 1.

 

 

 


Zöldépítési tudásközpontok hálózatának, tudásközpont rendszerének fejlesztése 1.

A hazai, európai élvonalbeli eljárások meghonosítását, hazai fejlesztését elősegítő ismeretek átadása a Masterplast Nyrt. területi bázisán

 

A nemzetközi, hazai kompozit alapanyag gyártási ismereteivel, innovációjával kapcsolatos tudás elterjesztése, elmélyítése az Inno-Comp Kft. területi bázisán

Poliészter alapú épületszigetelő rendszerek fejlesztési, oktatási központjának fejlesztése (1)

 

 Zöldépítést szolgáló kompozit anyagok, gyártástechnológiájának fejlesztésére szolgáló tudásközpont, innovációs központ fejlesztése, kiépítése (2)

 

 

Termék-szolgáltató csoport 1

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési tudásközpontok hálózatának, tudásközpont rendszerének fejlesztése 1.

A hazai, európai élvonalbeli eljárások meghonosítását, hazai fejlesztését elősegítő ismeretek átadása a Masterplast Nyrt. területi bázisán

Poliészter alapú épületszigetelő rendszerek fejlesztési, oktatási központjának fejlesztése (1)

 

 

A hazai, európai élvonalbeli eljárások meghonosítását, hazai fejlesztését elősegítő ismeretek átadása a Masterplast Nyrt. területi bázisán

 A projekt célja:

A klaszter számos, több tagvállalat együttes munkáját igénylő, több éven átívelő fejlesztési projektet tervez megvalósítani. A közös munkának kívánjuk biztosítani azt a fizikai, technikai és technológiai hátteret, ami segítséget nyújthat a fejlesztői munkához. Így a klaszter rendelkezésére állhat, az az épületegyüttes, amely tartalmazza a közösség számára elérhető jól felszerelt és az anyagvizsgálók által működtetett laborhátteret, a fejlesztési, oktatási munkához. Összességében a klaszternek a hatékony, közös fejlesztések menedzselésére és technikai háttér biztosítására szüksége van egy olyan szellemi műhelyre ami profi módon működik és elérhető a klaszter tagok, az érdekelt külső partnerek számára.

 K+F tevékenységek:

Olyan oktatási, innovációs központot szeretnénk megvalósítani és üzemeltetni, ami tartalmazza azokat az előremutató technológiai megoldásokat, amelyek a zöld építés és energiatakarékos épületüzemeltetés szempontjait maximálisan kielégítik. Ennek eredményeként megvalósul a közös fejlesztési munka hátteréül szolgáló, a kifejlesztett technológiai megoldások demonstrálására, tesztjeire, méréseire alkalmas instrumentum. Mindezek, a kifejlesztett termék, technológia kölcsönhatás-vizsgálata, a megelőző modellek készítése is egy összehangolt K+F munkát igényel a klasztertagok részéről. Kompakt, például szolgáló iroda-oktató központ együttest tervezünk megalkotni, ami olyan tipizált megoldásokat tartalmaz, ami más épületek tervezésénél és megépítésénél is költséghatékony megoldást nyújt – a gyakorlatban tömegesen alkalmazható.

 Beruházás:

A tervezett oktatási és fejlesztési központ áll egy előremutató technológia, szerkezeti megoldásokat tartalmazó irodaházból, és egy jól felszerelt központi laborból és raktárakból. Ezek együttes értéke 300-310 millió HUF.

 A beruházás megvalósítása, menedzselése és első éves működtetése 90-100 millió  HUF humán szellemi erőforrást és fejlesztési munkát kíván, illetve tartalmazza a labor felszerelését.

 Humán erőforrás:

A beruházás megtervezése és megvalósítása 3-4 fő teljes munkáját igényli a központot építő Masterplast Nyrt-től – és további 6-10 fő fejlesztő munkáját más tagvállalatoktól. A központi labor működtetése 3-4 fő képzett anyagvizsgáló mérnöknek és technikusnak biztosít feladatot. Az elkészült központ üzemeltetése, fejlesztési munkák támogatása további 3-4 főnek ad munkát.

 Projekt finanszírozása:

Projekt támogatás 70%, Masterplast Nyrt saját forrásból 20%, projekthez csatlakozó klasztertagok 10%

A projekt bekerülési költsége: 900 millió Ft

 Projekt időzítése:

Kedvező támogatói döntés alapján tervezés, megvalósítás és üzembe helyezés 2015-2017.

 Projektben részt vevő klaszter tagok:

Fő tagok Masterplast Nyrt, Masterplast Kft és Masterfoam Kft – de gyakorlatilag szinte a teljes klaszter tagság, hiszen mindegyik cég fő profilja kapcsolódik a fejlesztési munkához és a központ megvalósításához, működtetéséhez.

  

Termék-szolgáltató csoport 1

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési tudásközpontok hálózatának, tudásközpont rendszerének fejlesztése 1.

A nemzetközi, hazai kompozit alapanyag gyártási ismereteivel, innovációjával kapcsolatos tudás elterjesztése, elmélyítése az Inno-Comp Kft. területi bázisán

Zöldépítést szolgáló kompozit anyagok, gyártástechnológiájának fejlesztésére szolgáló tudásközpont, innovációs központ fejlesztése, kiépítése (2)

 

 

 

A nemzetközi, hazai kompozit alapanyag gyártási ismereteivel, innovációjával kapcsolatos tudás elterjesztése, elmélyítése az Inno-Comp Kft. területi bázisán (2)

 K+F+I tevékenységek

Új speciális kompaundok gyártása az autóipar számára, amelyek fajsúlya alacsonyabb a korábban használt konvencionális anyagokénál. Így az anyagmegtakarítás mellett csökkenthető a teljes gépkocsi súlya, ami kihatással van a fogyasztásra és a CO2 kibocsátásra. Erre vonatkozóan nagyon szigorú EU előírások vannak, melyek 2020-tól lépnek érvénybe.

„Zöld” anyagok felhasználása kompaundokba. Ilyen töltőanyag a farost, ami nagyon jó fizikai tulajdonságokat biztosít a terméknek, lebomló és megújuló. Bedolgozása a polimer mátrixban azonban még nem megoldott. Itt technológiai fejlesztésekre van szükség.

 Energia hatékonysági fejlesztés

Az extruderek által termelt hulladék hő koncentrálásával hőszivattyúk segítségével az energiából fűtési melegvizet kinyerni.

A termelés során felhasznált recirkulációs hűtővízből hőszivattyú segítségével fűtési meleg vizet előállítani (télen).

A termelés során felhasznált recirkulációs hűtővizet egy saját hűtőtoronyban üzemi hőmérsékletre visszahűteni (nyáron). Jelenleg a hűtővíz átfolyó rendszeren keresztül kerül vissza a szolgáltatóhoz, és ott történik meg az üzemi hőmérsékletre a visszahűtés ez egy jelentős költségtényező.

Technológiafejlesztő beruházások

A gyártástechnológia fejlesztését a hulladék hő hasznosítását szolgáló fejlesztések megvalósítása. 

 • Hőszivattyús rendszerek vásárlása, telepítése
 • Hűtőtorony építése
 • Szabályozó informatikai rendszerek kidolgozása, telepítése

  Humánerőforrás

 • 2-3 fő fejlesztő szakember
 • 4-6 fő rendszert működtető szakember

 Projektfinanszírozás

Hazai vagy EU-s támogatási forrásokból 70%

   • Saját erő             15%
   • Hitel                   15%

 A projekt finanszírozási igénye:           500 millió Ft

 Az F1 – Termék-szolgáltató csoport2 területén 3 klaszterszintű javaslat került kidolgozásra a következő táblázat szerint: 

Termék – szolgáltató csoport 2

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

A klaszter a hazai és külföldi partner szervezetek megújuló energiahasznosításhoz kapcsolódó innovációs fejlesztése a GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park bázisán

Megújuló energetikai, hatékonysági tudás, innovációs pont fejlesztése

 

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

A zöldépítéshez kapcsolódó épület üveggyártás hazai, nemzetközi tudás és innovációs központ kiépítésének elindítása a CE Glass Zrt. bázisán

Energia hatékony, intelligens épületüveg gyártási, fejlesztési, képzési központ fejlesztése

 

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

 

Alacsony energia igényű útépítést szolgáló innovációs-oktatási központ fejlesztése Colas Hungária Zrt. bázisán

Alacsony energia igényű útépítést szolgáló innovációs-oktatási központ fejlesztése

   

Termék – szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

A klaszter a hazai és külföldi partner szervezetek megújuló energiahasznosításhoz kapcsolódó innovációs fejlesztése a GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park bázisán

Megújuló energetikai, hatékonysági tudás, innovációs pont fejlesztése

 

A Gima Szolnok Ipari Park Kft., mint a ZEIK-T Zrt. tagja elkötelezett az energiatakarékos, és a megújuló energiát hasznosító technológiák telepítésére a saját beruházásainak keretében megépülő ipari ingatlanok megvalósítása során. Teszi ezt azért, mert meggyőződése szerint a hosszútávon fenntartható fejlődésnek az energiatakarékosság, és a környezetet kímélő CO2 kibocsátás mentes hálózattól csak részben függő energia előállítása az alapját képezi, képezheti. Nem mellékesen a hatékony energia felhasználás versenyelőnyt is biztosít a felhasználó számára.

 A fenti meggondolások alapján elköteleztük magunkat a Zeik-T Zrt. tagvállalataival együttműködve egy olyan oktatási, bemutatási, K+F+I tevékenység végzésére is lehetőséget biztosító technológiai bázis kialakítására, melynek alapjait a Gima Szolnok Ipari Park Kft. épülő beruházásain történő korszerű technológiák telepítése képezi.

Ennek keretén belül telepítünk energiatakarékos feketesugárzó rendszereket a német Kübler Gmbh támogatásával oktatási bemutatási céllal, és gyakorlati tovább fejlesztési kísérleti céllal. Telepítünk korszerű hőszivattyús rendszereket a magyar Penta-Klíma Kft.-vel együtt működve. Telepítünk korszerű LED diódás közvilágítási eszközöket a magyar Effekta Kft.-vel együttműködve szintén oktatási, bemutatási céllal. Építettünk és tovább fejlesztjük az 500 Kw-os teljesítményű naperőművünket a Bekber Kft.-vel történő kooperáció keretében, ahol a kvázi szigetüzemű üzemeltetés és kapcsolódó vezérlés kialakítása fejlesztése folyik a Főnix-Kontakt Kft.-vel együttműködve. Ezen túl igencsak korszerű ICT technológiát is telepítünk a parkba az Ez-Trade Kft. közreműködésével, melynek segítségével meggyorsíthatjuk a fejlesztési munkákat, és azok eredményeinek a széles körben való terjesztését.

Az előzőekben említett fejlesztések hivatottak megalapozni a további K+F+I tevékenységek végzésének lehetőségét a klaszter tagjaival és nemzetközi partnerekkel együttműködve, melynek keretében: 

 • K+F+I tevékenységek: energiatakarékos, és megújuló erőforrásokat alkalmazó technológiák vizsgálata, hulladékenergiák, hulladék energiahordozók újszerű hasznosításának fejlesztése Pl.: feketesugárzó rendszerek estében a füstgázból visszanyerhető energia hasznosításának vonatkozásában, továbbá hatékony energiatárolási technológiák telepítése gyakorlati alkalmazásuk vizsgálata
 • Beruházások: oktatási-képzési helyszín kialakítása, kísérleti műhely kialakítása, kísérleti és mérőeszközök beszerzése.
 • Humán erőforrás: intézményi és céges szakemberek, valamint a projektek végrehajtásában közreműködő technikusok és segédszemélyzet.
 • Projektfinanszírozás: saját erő 15%,  pályázat 70%, hitel 15% 

A projekt finanszírozási igénye:      500 millió Ft

– Projekt időzítése: 2015-2018
– A projektben résztvevő klasztertagok:

  • Gima Szolnok Ipari Park Kft.
  • Penta-Klíma Kft.
  • Bekber Kft.
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Effekta Kft.
  • Kübler Gmbh.
  • Ez-Trade Kft.
  • Főnix-Kontakt Kft.

 Humán erőforrás

Szakmai kompetencia fejlesztés az új eljárások elsajátításához. A nemzetközi vállalatcsoportban angol szaknyelvi képzés fejlesztése. Egészségre nevelés, a munkahelyi közegben, szabadidőben, családbarát munkahelyi feltételek fejlesztése.

 Projektfinanszírozás 

 • Humán erőforrások fejlesztése:                    10 600 eFt
 • K+F+I ráfordítások:                                1 000 000 eFt
 • Energia hatékonyság fejlesztés                   350 000 eFt
 • Technológiafejlesztés                                320 000 eFt 

Saját erő (+hitel):      50%                Támogatások:          50%  

Termék – szolgáltató csoport 2

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

 

 

A zöldépítéshez kapcsolódó épület üveggyártás hazai, nemzetközi tudás és innovációs központ kiépítésének elindítása a CE Glass Zrt. bázisán

Energia hatékony, intelligens épületüveg gyártási, fejlesztési, képzési központ fejlesztése

 A zöldépítéshez kapcsolódó épület üveggyártás hazai, nemzetközi tudás- és innovációs központ kiépítésének elindítása

A zöldépítés területén az épület üvegek területén elsősorban a hőszigetelés, a fényáteresztés szerkezete területén gyorsuló innovációs, fejlesztési trend alakult ki. A klaszterszintű projekt a hazai meghatározó vállalkozások összefogásával kíván olyan tudásbázist, innovációs központot kiépíteni, amely a már ma is magas színvonalú termékek nemzetközi versenyképességét jelentősen növelheti.

–        A főbb K+F+I tevékenységek

 • A 3 rétegű hőszigetelő üvegek gyártás, technológiai fejlesztése

Az EU fejlett országaiban már szabványosított megoldások, hazai adaptációs fejlesztése fontos eleme az innovációs tevékenységnek, amelybe know how átvétel is bele tartozik.  

 • Növelt, hozzáadott értékű üveg feldolgozás technológiai fejlesztése

Ez magában foglalja az üvegfestés, a laminálás, az edzés technológiák innovatív fejlesztését

 • Az épületek hő átbocsátási tényezőjének javítását, az energia megtakarítást szolgáló új üveg szerkezetek kifejlesztése és sorozatgyártás előkészítése.

Beruházások

–        A K+F+I tevékenységhez, a gyártástechnológia fejlesztéséhez kapcsolódó

 • tárgyi eszközök,
 • intelligens folyamatszabályozók,
 • mintagyártást szolgáló gépsorok.

 Humán erőforrás

 • A humán erőforrásokat elsősorban a klaszter 4-5 tagszervezete, vállalkozása biztosítja;
 • A kiépülő központ 4-5 új fejlesztő szakember munkáját is igényli. 

 A projekt finanszírozása

 • Hazai EU támogatási forrásból                       70%;
 • Vagy közvetlen EU támogatási forrásból         70%;
 • Fejlesztési hitelforrásból                               15%

valósulhat meg.

A projekt finanszírozási igénye:           300 millió Ft

 A projekt indítása

      Kezdés, első ütem:              2015

      I. ütem vége:                     2018

 A projektben résztvevő klasztertagok: 

 • CE Glass Zrt.
 • CE Glass Classic Kft.
 • CE Glass 1989 Kft.
 • Foton Kft.
 • BME Épületenergetikai, Épületgépészeti Tanszék
 • ezTrade Kft.  

Termék – szolgáltató csoport 2

Projekt cél

Projekt cím

Zöldépítési innovációs központok hálózatának kiépítése

 

Alacsony energia igényű útépítést szolgáló innovációs-oktatási központ fejlesztése Colas Hungária Zrt. bázisán

Alacsony energia igényű útépítést szolgáló innovációs-oktatási központ fejlesztése

  K+F tevékenységek

 Kutatási feladatok, munkacsomagok: 

 • anyagszükségletek, felhasználható deponizált és keletkező mennyiségek
 • energia és CO2 tartalmak meghatározásai építési termékenként
 • haszon-maximálás (energia-minimalizálás, hulladék-felhasználás)
 • számítógépes szimulációk (modell-alkotás, input adatok reprezentatív felmérése)
 • kísérleti kompozitok létrehozása és a teljesítmények meghatározása
 • igazolás laboratóriumi körülmények között (labor vizsgálatok)
 • mintaprojekt (próbagyártások, próbaszakaszok)
 • technológiai katalógus-rendszer létrehozása
 • szabályozás tervezetek létrehozása
 • publikációk, oktatás-képzés 

 Beruházások 

 • helyszíni hideg-REC keverőtelep telepítése projektre: 280 M Ft
 • telepített HMA keverőtelepek átalakítása additív adagolásra és bitumen-habosításra alkalmas berendezésekkel (4-féle változat): 85 M Ft
 • mart aszfalt és bontott beton alapanyagok szelektív feldolgozása (aggregátum előállítás törőgépekkel) és deponizáció:  185 M Ft
 • ECO szoftver beszerzés és installáció: 75 M Ft
 • próbaszakaszok építése, monitoring eszközök: 110 - 450 M Ft 

 Humán erőforrás

 • Egyetemi oktatók, kutatók                                                    4-6    fő
 • Szakember, mérnök                                                           25-50 fő
 • Technikus, személyzet                                                       15-60 fő
 • Adminisztráció                                                                   10-15  fő        

Projektfinanszírozás 

 • Pályázati forrás (EU):                                        60-80%
 • Colas Hungária Zrt és leányvállalatai:                   10-20%
 • Projekt konzorciumi tagok:                               10-20%  

Költség-nem

kis projekt (Ft)

közepes projekt (Ft)

nagy projekt (Ft)

eszközbeszerzés

80 M

110 M

140M

szoftverek, licensz

35 M

50 M

50 M

anyag, szolgáltatás

150 M

300 M

500 M

kutatók díjai (bér és járulékai)

185 M

250 M

350 M

mintaprojektek(próbaszakaszok) építése

200 M

500 M

900 M

PR, publikáció, képzés

45 M

60 M

70 M

menedzsment, egyéb

15 M

30 M

50 M

mindösszesen

710 M

1.300 M

2.060 M

 Projekt időzítése

kis – közepes – nagy  projekt ( 2-, 2,5-, 3 év időtartam)

2015.03.01 – 2017.12.31

 A projektben résztvevő klasztertagok

 • Colas Hungária Zrt.
 • BME
 • ÖKO 2002 Kft.
 • Kelet-Trans 2000 Kft.

Az F1 - termék-szolgáltató csoport 3 területén egy klaszter szintű projekt terv fogalmazódott meg a következő táblázatba foglalva 

Termék – szolgáltató csoport 3

Projekt cél

Projekt cím

A zöldépítés közösségi-társadalmi motivációjának fejlesztése, innovációjának megalapozása

Az energiatudatosságot, az ÖKO szemléletet, a zöldépítést igénylő közösségek kialakulását segítő tudásközpont az ELTE-BME-SzOSzöv bázison

Zöldépítési közösségi fejlesztő, tudásközpont kiépítése

 –        A projektben résztvevő klasztertagok

A zöldépítés keretében az energia hatékony felújítások megvalósításához komplex, interdiszplináris együttműködésre épülő team munkára van szükség. A tervezett megvalósító team tagjai, a kutatásokat irányító ELTE TáTk (képviselője Tausz Katalin dékán), az innovatív öko-építési technológiák összeállításáért felelős BME Építészmérnöki Kar (képviselője Perényi Tamás egyetemi docens), a közösségi vállalkozásfejlesztésért felelős SzOSZöv (képviselő Németh László elnök), és a projekt megvalósítási területén a közösségfejlesztésért felelős SzOSzöv (képviselő Süveg Tiborné közösségfejlesztő szakértő).

 • K+F tevékenységek

A zöldépítés keretében az energia hatékony felújítások megtervezéséhez, kivitelezéséhez komplex – részvételi akciókutatásra épülő - felmérésre van szükség, minden érintett csoport – döntéshozók, lakóközösség, finanszírozók, kivitelezők - bevonásával.

A (országos, helyi) döntéshozók esetében fel kell mérni

 • a klímaváltozással, energiahatékonysággal kapcsolatos stratégiák meglétét, az energia hatékonyság javítását szolgáló kötelezettség rendszer átültetését jogszabályokba, közigazgatási eljárásokba, illetve az energiatanúsítvány rendszer kiépítettségébe.
 • Magyarország Zöld Beruházási Rendszerhez (ZBR) kapcsolódó eljárásaikat, a hozzá tartozó intézményrendszer kiépültségét, jellemzőit,
 • a meglévő szakemberek tudásbázisát,
 • a hozzájáruló finanszírozás kiépített vagy kiépíthető rendszerét.

  A konkrét területen megvalósuló energia hatékony felújítások által érintett lakóközösség esetében fel kell mérni

 •  magukat a lakásokat – építészeti értékük, épület kora, állapota, lakások energetikai állapota (lakástípusonként), felújítási szükséglet jellemzői 
 • a lakók társadalmi jellemzői - együttműködési készségük, belátásuk az energia hatékony felújítás szükségességéről, finanszírozási terhelhetőségük, viszonyuk a különböző finanszírozási formákhoz. Külön felmérést igényel, ahol a lakók között energiaszegénységgel vagy adósággal érintett lakók is vannak.
 • energia hatékonysági szint eléréséhez szükséges beavatkozások megtervezése, egyeztetése.

 Finanszírozók, finanszírozási formák felmérése és fejlesztése

 • Körültekintő tervezést igényel az energia hatékony felújítás, a szükséges pénzügyi fedezetre - a lakók összetételének megfelelő - vegyes finanszírozású ajánlatok összeállítása szükséges
 • ESCO cég, hitelek, uniós és állami támogatások, lakók saját forrásainak mobilizálása
 • Jessica (Joint european support for sustainable investment in city areas) típusú pénzügyi alap bevonási lehetőségei.

 Kivitelezők felkészítése

 • az energia hatékony felújítás során alkalmazható technológiákról
 • együttműködési formák, szemléletformálás a lakókkal, energiaszolgáltatókkal
 • beavatkozások prioritásainak felállítása

 Tudásközpont felállítása

 • nemzetközi és magyar modellek, elméletek, jó gyakorlatok gyűjtésére, módszertani anyagok elkészítésére, terjesztésére, EU-s direktívák gyakorlatba történő átültetésére, szemléletformálásra, képzések kidolgozására, képzések lebonyolítására, helyi közösség szervezésére, helyi közösségi vállalkozások kialakítására
 • amely keretében a felmérésben azonosított tudáshiány átadására képzési programok kerülnek kidolgozásra és képzések megszervezésére (minden érintett számára)
 • energia hatékonyság felmérésének módszertani kidolgozása
 • érdekegyeztetési eljárások kidolgozása az energia hatékonysági felújításoknál
 • finanszírozási konstrukciók kidolgozása, a konkrét felújításhoz kapcsolva finanszírozási szerződések lebonyolításhoz tanácsadás biztosítása, a felújítást követő finanszírozás visszafizetésének biztonságát biztosító szolgáltatások nyújtása
 • energiaszegénység vagy adósággal érintett lakók komplex támogatási program módszertanának kidolgozása
 • energia hatékonysági felújítások logisztikájának kidolgozása, a konkrét megvalósítás, folyamatok, együttműködések szervezése, irányítása
 • energia felújítással érintett közösségi hálózat építése, fogyasztói magatartás alakítása, tudatos energia hatékony technikák használatának oktatása
 • szemléletformálás az alacsony széndioxid kibocsátású gazdasággal kapcsolatban
 • közösségi vállalkozások generálása, ökoszociális gazdaság kiépítése, támogatása az energia önellátás, lakhatás, élelmiszer és víz önrendelkezés elérésének
 • kapcsolódás a SPECIAL - Spatial Planning and Energy for Communities in All Landscapes, nyolc európai ország együttműködésében, várostervezők fenntartható energiagazdálkodási ismereteit növelő – képzéshez
 • szociális szövetkezetek tagjainak felkészítése az energia hatékony felújítások technológiájára
 • szociális szövetkezetek részvételének szervezése az energia hatékony felújításokban – munkalehetőség biztosítása
 • megújuló energiaforrásokra épülő közösségi ház (modell) létrehozása
 • megújuló energiaforrásokra épülő energiaközpont létrehozása  

–        Beruházások

Tudásközpont kialakítása.

Iroda, számítógépek, kiadványok, weboldal.

 –        Humán erőforrás

Négy senior kutató – öko építés technológiák (BME), akciókutatás (ELTE), közösségfejlesztés (SzOSzöv), közösségi vállalkozásfejlesztő (SzOSzöv).

Kutatási asszisztensek 4 fő.

 –              Projektfinanszírozás

 • Finanszírozási forrás: hazai vagy EU-s támogatások

Támogatás intenzitás: 100%        

évente 37 millió forint

A projekt teljes finanszírozási igénye:  110 millió Ft

 –  Projekt időzítése: Két év az előkészítésre, felmérések elvégzésére, módszertani anyagok összeállítására, képzések kidolgozására, képzések lebonyolítására, pilot projektek lebonyolítására és a tudásközpont felállítására.

 3.1.4.     A Fókuszterület1 kockázatainak elemzése

A Zöldépítési Innovációs Klaszter Fókuszterlet1 – Közép Európai Zöldépítési Innovációs és Tudáshálózat kiépítése klaszterszintű projektrendszer főbb növekedési mozgató rugói, azok változása, a főbb kockázatok a következőkben foglalhatók össze.

Növekedési mozgatórugók

Nemzeti, nemzetközi, közép-európai szinten a növekedési mozgatórugók határozottan és markánsan jelentkeznek. A gyorsan növekvő zöldismereti, műszaki, gazdasági, közösségi ismeretek szervezett tudásátadásának hálózati alapú kiépülése:

 • segíti a különböző tudásalapú közösségek ismeretanyagának gyorsabb kiegyenlítődését,
 • a hálózati szervezettség révén nagyméretű komplex zöldbeavatkozások tudásanyagi, földrajzilag, szakmailag célzottan állíthatók össze.

A mozgatórugók változása a jövőben kedvezően befolyásolja:

 • a gyorsan növekvő szakmai, fogyasztói igények,
 • a hálózat működése során végbemenő tudás átadási módszerek fejlődése.

A mozgatórugók változása részben számszerűsíthetők:

 • a tudáshálózatban résztvevő intézmények számával,
 • a szervezett tudásátadás részvényeinek számával,
 • a rendezvényeken résztvevők számával, összetételével.

 A kockázatok alakulása alapvetően a nemzetközi tudásbázis hálózat újszerűségéből fakad. Ezért alapvető fontosságú még a projekt indulási szakaszában:

 • a nemzeti, nemzetközi hálózatok működési, árbeli modelljének a kialakításai összehangolva a kockázati tényezők gyenge, közepes erősségűek,
 • a rendszer bevezetésének intenzív disszeminációja, a kockázati tétje csekélynek minősíthető,
 • a teljesítményt növelő tapasztalati visszacsatolások gyors megvalósítása, a kockázati tényező a kialakulás keretében közepes erősségű lehet.

 Fontos megjegyezni: az EU legnagyobb gazdaságával rendelkező Németországi kiemelt figyelmet és aktivitást fordít a különböző nemzetközi hálózatosodási folyamatok fejlesztésére. A Zöldépítési Innovációs Klaszter jelenleg is legjelentősebb együttműködő, támogató partnere Németország.

A klaszterszintű projektrendszer a két ország gazdasági nagyprojektjeinek közé történő beemeléséről tájékoztatott

 • a Nemzetgazdasági Minisztérium,
 • a Külügyminisztérium.