18Július2024

Ön itt van: Kezdőlap Főbb események Magyar – Észak-Rajna Vesztfália innovatív gazdasági nagyprojekt

Magyar – Észak-Rajna Vesztfália innovatív gazdasági nagyprojekt

KIEGÉSZÍTÉS

A Magyar – Észak-Rajna Vesztfália innovatív gazdasági nagyprojektjeinek 2018. március 8-9-én Budapesten tartott VB üléshez

„Közép-európai Zöldépítési Innovációs és Tudáshálózat Fejlesztése” tárgyú projektrendszer ismertetőjéhez

Abschluss zu der Zusammenfassung der Ungarn-NRW Sitzung ‘Entwicklung eines Mitteleuropäisches Innovation- und Wissensnetzwerkes' am 2018.3.8.-9.

 Extended description of the Hungarian-NRW meeting of 8-9.3.2018 about the topic ‘Development of a Central European innovation-network in the field of green-construction'

 A projektrendszer célja

Németországot, Magyarországot és hét további közép-európai országot (Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Románia) felölelő, a zöldépítési új gyakorlati ismereteket, tudásátadást szolgáló digitális infrastruktúrára épülő innovációs, képzési rendszer kiépítése. (A projektrendszer képezheti a szakismereti alapokat a BIM (Bilding Information Modelling) építésgazdaság 4.0 szakmai ismeretinek biztosításához.)

A projektrendszer 2015. márciusában Düsseldorfban került felvételre a Magyar-NRW projektjei körébe.

 

 

Eddigi főbb eredmények

Az NRW partner, Arnim Spengler meghatározó részvételével az Universitat Baubettrich ung Bau management – Düsseldorf – Essen Egyetem bázisán kidolgozta az NRW BIM digitális infrastruktúráját, erre építve Németország első BIM klaszterét 2016 végére – 2017 év elejére. Együttműködő felek szintén megállapodtak a BIM infrastruktúra magyar fél részéről történő kedvezményes hozzáféréshez.

A magyar partner, a ZEIK-T Zrt., a Budapesti Műszaki Gazdasági Egyetem Építész Mérnöki Karának illetékes tanszékeivel szakmai együttműködést indított el a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) 2016 év elején. A projektrendszer 2017 év során felvételre került a 2030-ig szóló építésgazdasági stratégia jóváhagyás alatt álló stratégiájába.

A közeljövőben tervezzük az NRW-ZEIK szakmai partnereivel az NGM-beli szakmai konzultációt.

Az NGM szakvezetése a jelzett stratégia jóváhagyását követően forrás támogatásról biztosította a projekt alapozó stratégia alkotási munkáit.

 A 2018-2019 év főbb projekt feladatai

A magyar – NRW partnerek között szóbeli megállapodás alapján 2018. I. negyedévében létrejön az NRW-BIM Klaszter – Magyar BIM Szövetség közötti együttműködési megállapodás.

Folyamatban van és 2018 folyamán kidolgozásra kerül az NRW BIM Klaszter és a Zöldépítési Innovációs Klaszter, Magyar-BIM szövetség közös indulásakor a két országra kiterjedő közös honlap kidolgozása.

Terveink szerint 2018. II. félév – 2019. I. félév folyamán megtörténik:

 

 • a közép-európai hálózatot működtető szervezet létrehozása (Európai Nonprofit Zrt. formájában),
 • kidolgozásra kerülnek a fő digitális infrastruktúra elemek stratégiái,
 • megtörténik a jelzett hét közép-európai ország bevonása a hálózatba.

 

A hálózat munkáját a tervek szerint 2019-től kezdheti meg.

Budapest, 2018. január


KIEGÉSZÍTÉS

A Magyar – Észak-Rajna Vesztfália innovatív gazdasági nagyprojektjeinek

2018. március 8-9-én Budapesten tartott VB üléshez

„Közép-kelet Európai Zöldvárosrészek, Zöld települések Komplex Fejlesztése”

projektrendszer előkészítéséről és megvalósításáról

Vorarbeiten und Ziel des Projekts ‘Entwicklung von Mitteleuropäischen grüne Stadte’

Preparation and goal-setting for the project ‘Development of central European green cities'

 

A zöldvárosrészek, zöld települések komplex projektfejlesztési rendszerek alapvető célja

A projektrendszer elsődleges célja, hogy egységes, városrészi települések, nem városi települések együttes komplex, az energia hatékonyság, a fenntarthatóság, az életvitel tekintetében történő ÖKO tudatos átalakítását, átépítését érjük el.

Az adott városrész, település olyan zöld revitalizációja valósul meg több mintaprojekt elem révén, amely átfogja:

 

 • szervezett közösségi projektek keretében az érintett lakosság életviteli, ÖKO közösségi fejlesztését,
 • adott esetekben új zöld bérlakások építését,
 • közintézmények, önkormányzat, iskola, óvoda komplex zöld felújítását,
 • a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazását (hűtés, fűtés, villamos energia, közvilágítás, városi kertek hőellátása),
 • intenzív zöld környezet kiépítését, amely széles körben biztosítja az egészséges, aktív gyermek és felnőtt életvitel lehetőségét, javítja a környezet minőségét,
 • mintaprojektek előkészítése, megvalósítása, működtetése tekintetében új szervezeti, üzleti modellek kialakítása, szociális, közösségi szövetkezetek, ÖKO közösségi üzleti modellek segítségével. 

 

A zöldvárosrész projektrendszerek előkészítésének helyzete

A magyarországi előkészítés helyzete

A magyarországi zöldvárosrészek mintaprojektjei a Zöldépítési Innovációs Klaszter tagvállalatai, az adott városrészek önkormányzatai, civil szervezetei munkája révén. 

 • Szigetszentmiklós,
 • Gyöngyös,
 • Szentes
 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

városok, település együttesein van folyamatban, illetve előkészítés alatt.

A mintaprojektek alapmodellje Szigetszentmiklós város egy lakótelepére vonatkozóan került kidolgozásra két és fél éves munka eredményeként. Elkészült a magyarországi EU-s pályázatok beadásához szükséges „Akcióterületi Terv”, megalakult a

 

 • városi önkormányzat,
 • a Zöldépítési Innovációs Klaszter,
 • a helyi civil szervezetek

 

vezetéséből az előkészítő és megvalósító projekt munkaszakasz stratégiai és operatív szervezési bizottsága.

A Közép-Kelet Európa területére vonatkozó konzorcium előkészítésének helyzete

A Zöldépítési Innovációs Klaszter megkezdte a közép-európai konzorciumi tagok bevonását. A cél, hogy a bevonásra kerülő országokban, a magyarországihoz hasonló mintaprojekt rendszer aktivitások, fejlesztések valósuljanak meg.

A jelenlegi tervek szerint az együttműködő partnerek elsősorban: 

 

 • Németországból,
 • Ausztriából,
 • Szlovákiából,
 • Szlovéniából,
 • Csehországból

 

kerülnének ki. 

 A mintaprojekt rendszerek előkészítésének és megvalósításának tervezett forrásösszetevői

A komplex zöldvárosrészek, zöld települések mintaprojekt rendszer összetettsége következtében a forrás igény:

 • viszonylag egységes előkészítő munkaszakasz;
 • projekt elemenként eltérő összetett, megvalósítási szakasz

keretében biztosítható.

Az előkészítő munkaszakasz:

 • önkormányzati,
 • országonkénti EU-s pályázati,
 • közvetlen EU-s pályázati

forrásokból finanszírozható.

A megvalósítási munkaszakasz főszabályként egységes üzleti, szervezeti keretek között – összetett forrásbevonással valósulhat meg. 

A ZEIK-T Zrt. a 2014. I. negyedévtől a projekt menedzsment társaság megkezdte a Horizont 2020 „Okos városok és közösségek” kutatási, innovációs projekt kidolgozásának, megszervezésének előkészítését, valamint az ELENA megvalósítást előkészítő pályázat előkészítését.   

Egy-egy zöldvárosrész komplex felújítása, megvalósítása reálisan középtávú 3-5 éves időkeretben valósítható meg.

Budapest, 2018. január